Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet

Skapad 2018-08-21 14:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Finns det några fördelar med att det bara är en som bestämmer eller är det bättre när alla får vara med och bestämma? Hur gör man då? Vem är det som bestämmer i Sverige? Har vi människor så mycket att tycka till om egentligen?

Innehåll

Utgångspunkt

Eftersom det är dags för val i Sverige nu passar det bra att arbeta med området som handlar om demokrati och politik.

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du:

- kan, på ett enkelt sätt, förklara skillnaden på demokrati och diktatur och kunna ge exempel på hur man bestämmer något på ett demokratiskt sätt och på ett diktatoriskt sätt.

- kan, på ett enkelt sätt, diskutera hur människor kan vara med och bestämma på olika nivåer, ex i skolan, i en kommun, ett land.

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du:

- kan, på ett utförligt sätt, förklara skillnaden på demokrati och diktatur och kunna ge flera exempel på hur man bestämmer något på ett demokratiskt sätt och på ett diktatoriskt sätt på olika nivåer, ex i ett land, i en kommun, i en skola.

- kan, på ett utförligt sätt, diskutera hur människor kan vara med och bestämma på olika nivåer, ex i skolan, i en kommun, ett land.

 

Viktiga begrepp inom området:

demokrati, diktatur

beslut

parti, partiledare, statsminister

kommun, landsting, stat/land

regering, riksdag

val, vallokal, valsedel, rösta

majoritet, minoritet

 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta i både liten och stor grupp. Vi kommer att ha flera diskussioner och även en del skriftliga övningar.

 

Material:

Vi kommer att se en del filmer från ur.se, sli.se och so-rummet.se som handlar om demokrati och politik. Bl.a. kommer vi följa serien "Dröm om demokrati".

Du får gärna följa Lilla aktuellts valsajt hemma.

 

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få visa att du nått målen genom en skriftlig uppgift som handlar om att förklara demokrati och diktatur samt förklara hur man kan påverka på olika sätt.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: