Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val, politiska ideologier & partier HT 2018

Skapad 2018-08-21 14:58 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi tittar på hur Sverige styrs och hur vi kan vara med och påverka. Vi kastar oss in i politiken och tar ställning.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Under kommande veckor ska din förståelse för demokratiska beslutsprocesser vidgas. Vad är politik? Vilka stora partier finns i Sverige? Hur går valet till? Detta är några av de frågor som vi kommer att arbeta med. Du ska också bli medveten om olika vägar som individer och grupper kan ta för att påverka beslut.

Innehåll

Syfte och förmågor

I arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att reflektera kring hur det demokratiska systemet fungerar tillsammans med medborgarna, och hur man kan göra för att förändra saker i vår vardag. 

Undervisning och centrala begrepp

Du kommer att få fördjupa dig i hur vårt demokratiska samhälle fungerar. Du får lära dig vad som kännetecknar en demokrati hur den fungerar i praktiken.

Du kommer att få se filmer, läsa texter, delta i diskussioner samt arbeta i grupp och på egen hand med fördjupningsuppgifter för att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Bedömning

* Genom muntliga redovisningar
* Kunskapstest på vissa delar.
* Ditt delatagande i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: