Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gylle skola slöjd åk 7, trikå

Skapad 2018-08-21 15:06 i Gylle skola Borlänge
Arbetet med att tillverka en mössa sträcker sig över en hel termin och innehåller hela slöjdprocessen, repetition av symaskinen, teknikövningar i tygtryck och trikåsömnad samt en uppgift som handlar om bomull och miljö.
Grundskola 7 Slöjd

Arbetet med att tillverka en mössa sträcker sig över en hel termin och innehåller hela slöjdprocessen, repetition av symaskinen, teknikövningar i tygtryck och trikåsömnad samt att vi lär om bomull och dess klimatpåverkan

Innehåll

Tidsplan

Terminen kommer vi att fördela ungefär på följande sätt:

Vecka 35-36: introduktion och uppstart av arbetsområdet

Vecka 37-38: designarbete 4 skisser klara samt en renritad bild som du sätter på framsidan till din mapp. Film om bomull och dess klimatpåverkan samt materialkunskap, bomull

Vecka 39-41: Introduktion av teknikövningar: tillverka original till tygtryck, provtryck på två olika sätt, genomgång av symaskinens trikåsömmar, repetition trä och spola, sy minimössa och insnitt

Vecka 42: planering och start av ditt slöjdarbete med mössan

Vecka 43-48: Sy en eller två mössor i töjbart tyg med tygtryck.

Vecka 49-50: Förbereda och genomföra redovisning av arbetet (exempelvis genom utställning/bildspel/muntlig och skriftlig redovisning)

Vecka 51: Avslut, städning, betygsprat

Inom vårterminen ingår även teoretiskt arbete med miljö, bomull och hållbart samhälle ca 60 minuter, samt ca 60 minuter tolka slöjdens uttryck.

 

Förmågor att utveckla

Centralt Innehåll

Utöver det centrala ämnesinnehållet arbetar slöjden med de övergripande målen. Exempelvis genom att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Mål

Du lär dig hur man trär, spolar och byter nål på en symaskin. Hur man ställer in sömmar och vilka sömmar man använder till töjbart tyg. Du använder knappnål, synål, måttband, tygsax, markeringspenna schablonram och rakel.

Du lär dig att använda datorn, skrivare, scanner, ljusbord och kopiator som hjälpmedel när du designar ditt tygtryck samt skalpell och skärmatta när du tillverkar ditt original.

Tekniker som ingår i uppgiften är maskinsömnad i töjbara tyger och schablontryck.

Under arbetets gång kommer du att skriva en logg där du med hjälp av slöjdens ord beskriver hur ditt arbete går till och hur ditt slöjdföremål växer fram. Du ska reflektera över varför det blir som det blir och hur det kan bli ännu bättre! Din logg och dina skisser  samlar du i din slöjdmapp. Denna mapp är underlag för kommande betyg. I samtal med slöjdgruppen kommer läraren regelbundet att lyfta fram exempel från ditt och andra elevers arbeten där du får möjlighet att lära dig genom andras erfarenheter och koppla det till ditt eget arbete.

Arbetssätt, metod och material

Lektionen inleds alltid med en kort genomgång vad som ska göras under arbetspasset. När det praktiska arbetet startat så finns det instruktionsfilmer som elever kan se på i sin egen takt genom att använda slöjdens Ipads (två stycken) eller egen mobil.

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen. Värdering av terminens arbete sker i slutet av terminen. Sammanfattande metoder (ledning och stimulans):

* Dagordning på tavlan/dagens lektion

* Appen diktation; möjlighet att läsa in text istället för att skriva den

* Filmer på många instruktioner/moment

* Muntliga och skriftliga instruktioner, oftast med förklarande bilder.

* Steg-för-steg exempel som eleverna kan undersöka genom att både se och känna

* En ”börja” eller hjälptext vid analys

Bedömning

* Lektionsarbetet bedöms under en eller flera observationslektoner (du får reda på i förväg vilken lektion det gäller)

* Planering, design, skisser, mönster, ritningar mm som du har arbetat med och som du sparat i mappen bedöms

* Din färdiga mössa

* Uppgiften "tolka uttryck"

* Din redovisning eller presentation

* En teoretisk uppgift (film + efterarbete)

 

 

 

 

Uppgifter

 • Sy i trikå

 • Designuppgift mössa

 • Teknikövning

 • Textil och miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: