👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Klara Svenskan Argumenterande text åk 5

Skapad 2018-08-21 15:30 i Skyttorps skola Uppsala
Grundskola 5 Svenska
I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Vi kommer att få skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför man tycker som man gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- sammanfatta det viktigaste i det man läser.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera sin argumenterande text på ett tydligt och övertygande sätt.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där vi ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar med bakgrund och åsikter, några argument med bindeord, avslutningar med sammanfattning och kanske en uppmaning. Texten avslutas med en signatur/avsändare.

- planera argumenterande texter och därefter skriva egna texter där vi själva ska komma på 
  ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- skriftliga arbeten 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömingsmatris - Argumenterande text

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Jag kan inte skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Min text saknar en enkel röd tråd. Jag behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Jag kan inte dela in texten i stycken.
Jag kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Min text har en tydlig röd tråd. Jag visar att jag kan dela in min text i stycken bra.
Jag kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet mycket bra. Min text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Jag visar att jag kan dela in min text i stycken mycket bra.
Inledning/bakgrund
Inledningen i min text saknar en åsikt och jag kan inte skriva en bakgrund som förklarar min åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar min åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar min åsikt med ett eller flera exempel.
Argument
Jag har inte med något argument i min text. Jag behöver förklara och utveckla dessa mer.
Jag har med flera argument i min text och jag visar att jag kan förklara ett eller flera av dessa.
Jag har med flera argument i min text och jag visar att jag kan förklara dessa tydligt för läsaren.
Avslutning
Min text innehåller inte en avslutning. Jag kan inte sammanfatta det viktigaste innehållet i min text.
Jag har med en avslutning som sammanfattar min text.
Jag har med en avslutning som tydligt sammanfattar min text.
Bindeord
Jag har inte med något bindeord i min text. Jag behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Jag har med passande bindeord i min text. Jag vet för det mesta vilka som ska användas i olika delar av min text.
Jag har med passande bindeord i min text. Jag vet vilka som ska användas i olika delar av min text.
Stavning
Det finns flera stavfel och felstavningen stör läsningen av min text.
De flesta ord stavas rätt och min stavning stör inte läsningen av texten.
Jag visar att jag är säker på min stavning.