👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden 1521 - 1611, årskurs 6.

Skapad 2018-08-21 15:32 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Vasatiden
Grundskola 5 – 6 Historia
Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Vi kommer att få veta vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Vi ska också lära oss om hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde. Vi ska se om det finns samband mellan Vasatiden och de andra tidsperioderna. Vi kommer också lära oss många historisk begrepp som är typiska för Vasatiden. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa faktatexter i framförallt Gleerups samt arbeta med instuderingsfrågor. Vi kommer dessutom se på faktafilmer som exempelvis historieätarna. 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan som handlar om: 

Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att berätta/resonera/skriva om frågor vi arbetar med under lektionerna.

Vi kommer dessutom att avsluta arbetet med Vasatiden med ett skriftligt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vasatiden

Kunskapskrav för betyget E islutet av årsskurs 6
Kunskapskrav för betyget C islutet av årsskurs 6
Kunskapskrav för betyget A islutet av årsskurs 6
Historiska skeenden
Du ska känna till några händelser och personer under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Jag berättar om någon händelse och person under Vasatiden och kan ge exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om några händelser och personer under Vasatiden och kan ge exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om många händelser och personer under Vasatiden och kan ge flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Reformation
Du ska kunna berätta om vem Martin Luther var samt om reformationen och dess orsaker och konsekvenser.
Jag känner till vem Martin Luther och vad reformationen är.
Jag kan berätta något om Martin Luther och något om vad reformationen är samt någon orsak och konsekvens av denna. Du kan även se spår av reformationen i samhället idag (ett exempel).
Du kan nämna flertalet orsaker till reformationen. Du kan berätta välutvecklat och ge flertalet exempel på vad reformationen innebar för Sverige och tydligt redogöra för några konsekvenser av denna. Du ser konsekvenser för olika grupper/nivåer i samhället tex kyrkan, kungen, vanliga människor och redogör tydligt för dessa. Du kan även se spår av reformationen i samhället idag (minst två exempel).
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod (t.ex. regent, adel, riksföreståndare, kapitulera, arvrike, kröning, Hansan)
Jag visar att jag förstår några historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett väl fungerande sätt.