Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmetoden - Förskoleklass

Skapad 2018-08-21 16:04 i Skyttorps skola Uppsala
Grundskola F
Genom Borholmsmodellens metoder förbereda och stärka elevers grund för läs- och skrivinlärning.

Innehåll

Arbetsområde 

Genom att variera metoderna stärks förmåga hos eleverna att höra och förstå olika bokstävers ljud och att koppla ljuden till ord. Vi kommer att lära oss rimma. Vi kommer att öva på att förstå skillnaden mellan olika ords uttalslängd/bokstavslängd och storlek på föremålet. Detta kommer vi att lära oss genom gruppövningar ramsor, sånger och övningsblad. 

 

Konkreta mål

Vi ska få lära oss att:

 •  rimma
 • höra olika ljud och antalet ljud i ord.
 • höra/klappa takten i stavelser
 • höra skillnad på långa och korta ord
 • uttala hur bokstäver i ord låter  (fonem) 

 

Undervisning

 • Vi varierar inlärningen genom praktiska övningar i grupp och enskilt, enskilt arbete och grupparbete, övningsblad, spel, övningar på iPad och lekar.  
 • Vi övar oss på att rimma genom sång, ramsor, spel och övningsblad.  
 • Vi tränar på att höra antalet ljud med hjälp av föremål och handklappningar. 
 • Vi tränar på att höra antalet stavelser i ord med hjälp av handklappningar.
 • Vi gör lekar och övningar i grupp där vi tränar oss på att lyssna och känna igen ljud. 
 • Vi gör övningar på iPad, bl.a. spel efter Bornholmsmodellen.

Begreppslista: bokstav,  bokstavsljud, ord, rimma, ramsa, stavelser, kort och lång.

 

Dokumentation:  

Som dokumentering kommer vi använda oss av:

 • Skriftliga övningsuppgifter   
 • Skattnings/bedömnings tester
 • Inspelade och filmade sekvenser (enskilt). 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: