Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter åk 4, HT 2018

Skapad 2018-08-21 19:46 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad använder vi växter till och varför behöver vi dem egentligen? Hur gör växterna för att föröka och sprida sig? Vad behöver växterna för att leva och må bra? Behöver växterna oss och andra djur? I det här arbetsområdet ska vi gå till botten med detta! Utrustade med faktaböcker, frön, jord, krukor, luppar och en massa nyfikenhet ska vi ta reda på hur det förhåller sig.

Innehåll

Lärandemål

När vi arbetar med det här området är det meningen att du ska:

 

 • lära dig om växternas uppbyggnad, behov och hur de förökar sig

 • Lära dig vad vi använder växter till och varför vi behöver dem

 • Lära dig namn och begrepp för att kunna beskriva och förklara saker om växter

 • Utveckla din förmåga att planera och observera

 • Utveckla din förmåga att planera och genomföra en undersökning
 • Utveckla din förmåga att dokumentera en undersökning med skrift och foto

 

Begrepp

rot, stjälk, stam, blad, blomma, kronblad, ståndare, pistill, pollen, pollinering, befruktning, frö, gro, fotosyntes, koldioxid, syre, vatten

 

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla och bedöma din förmåga att:

 • genomföra en undersökning utifrån given planering och då formulera enkla frågeställningar
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • att ha kunskaper i ämnet och visa det genom att ge exempel, beskriva, förklara och då använda biologins begrepp
 •  

Bedömning sker löpande under temats gång. Pedagoger tittar på elevernas kommunikativa förmåga under lektionstillfällen. Pedagoger bedömer också inlämningsarbeten samt ett test som avslutar arbetsområdet. Uppgifter som bedöms:

 • Faktatext om växtens delar
 • Bildspel om hur växter förökar sig
 • Odlingsförsök - loggbok

Undervisningens innehåll

Under arbetets gång kommer vi att ha genomgångar, läsa en del faktatexter, titta på faktafilmer. Eleverna kommer att arbeta med instuderingsfrågor samt några inlämningsuppgifter. Vi kommer att:

 • jämföra olika växter för att hitta likheter och skillnader
 • träna på att sortera och gruppera växter
 • prata om varför vi behöver växter och vad vi använder dem till
 • undersöka blomman och se vad den består av
 • gå igenom hur en väst förökar sig
 • prata om växters behov
 • titta på olika typer av fröer och hur de sprider sig
 • genomföra ett odlingsexperiment
 • prata om hur en vetenskaplig undersökning går till
 • gå igenom hur man kan dokumentera en undersökning
 • bekanta oss med och träna på att använda begreppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Växter åk 4, HT 2018

Eleven har
Fakta
-visat kunskaper om växternas uppbyggnad, behov och hur de förökar sig -visat kunskaper vad vi använder växter till och varför vi behöver dem
Begrepp
-visat kunskaper om namn och begrepp för att kunna beskriva och förklara saker om växter
Planera, genomföra och dokumentera en enkel undersökning
- deltagit i, genomfört och dokumenterat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: