Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och problemlösning åk 4 HT19

Skapad 2018-08-21 20:09 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Utveckla kunskaper om: - Positionssystemet inom talområdet 0 - 10 000 - Additions och subtraktionstabellerna - Storleksordning tal - Olika problemlösningsmetoder

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT19 eller V 35 - 38

Begreppslista:

  • siffra
  • tal
  • positionssystemet
  • talsorter
  • ental
  • tiotal
  • hundratal
  • tusental
  • tallinje
  • problemlösningsmetoder (rita, pröva, mönster)

Arbetssätt:

Vi arbetar med att utveckla förmågorna inom: Begrepp, Metod, kommunikation och resonemang samt problemlösning.

Vi behandlar innehållet enskilt, par och i grupp genom ett kooperativt lärande.

Bedömning:

Eleven visar sin kunskap genom det dagliga arbetet på lektionerna, genom muntliga diskussioner och resonemang samt genom diagnos/test.

Begreppsförmåga: - Visa, använda och uttrycka kunskaper om områdets begrepp. - Visa, använda och uttrycka kunskaper om tiotal, hundratal, tusental... - Storleksordning naturliga tal samt placera tal på tallinjen.

Metodförmåga: - Visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde. (3 + 6 = 9 / 300 + 600 = 900) - Utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning. (additions och subtraktionstabellerna) - Välja godtagbara problemlösningsmetoder med viss anpassning till problemet.

Kommunikations och resonemangsförmåga: - Beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa. - Föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. - Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder.

Problemlösningsförmåga: - Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. - Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. - Tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

 

 

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: