Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Tiundaskolan

Skapad 2018-08-21 20:45 i Tiundaskolan Uppsala
Planering för orientering Åk 7 - 8 Fokus på: Kartans olika delar, karttecken, passa kartan m.m
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I kursplanen för idrott och hälsa är det väldigt tydligt att orientering är en stor och viktig del i ämnet. I det centrala innehållet framkommer att eleverna skall erbjudas och kunna orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Det är även viktigt att kunna anpassa sitt klädval efter aktivitet i skog- och utomhusmiljö. Allemansrätten blir även ett naturligt inslag i detta arbete.

Innehåll

Centralt innehåll

Innehåll

följande delar kommer genomföras under momentet: 

1. Kartkunskap

- Ni kommer repetera karttecken och begrepp som berör orientering. Exempel: Hur kartans skala fungerar, kartans ekvidistans, tumgreppet, hur man passar kartan, hur man orienterar med hjälp av tydliga ledstänger m.m  

- Ni kommer lära er hur en kontrollbeskrivning fungerar. 

Åk 9- Ni kommer lära er att ta ut kompasskurs med hjälp av en kompass.

 

2. Orientera

- Traditionell orientering i par och enskilt. Testar på olika orienteringskartor med olika svårighetsgrad, med hjälp av orienteringskartor och andra hjälpmedel. 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

- Observationer av lektionstillfällen, både teoretiskt (karttecken) och orienteringsteknik.

- Skriftligt prov och praktiskt prov i Stadsskogen. 

 

Uppgifter

  • Inläsningsmaterial och övningar

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
    Idh  7-9
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering

F
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Orientering
Eleven har ej nått upp till kunskapskraven för E - nivå
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: