👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 Fysik Atom- & Kärnfysik

Skapad 2018-08-22 08:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Atomfysik är läran om fria atomers fysik, i första hand om egenskaperna hos det elektronhölje som omger atomkärnan. Studiet av atomkärnans egenskaper ingår normalt inte i atomfysiken utan hänförs till kärnfysiken, även om gränsen ibland är svår att dra. Växelverkan mellan atomkärnan och de omgivande elektronerna, vilken ger upphov till hyperfinstruktur hos atomspektra, räknas vanligen till atomfysiken, även om man ur dessa studier får information om atomkärnans egenskaper, såsom spinn och elektromagnetiska moment. Kärnfysik är läran om atomkärnornas struktur och kärnmateriens egenskaper. Henri Becquerels upptäckt av radioaktiviteten 1896 och Ernest Rutherfords hypotes från 1911 om existensen av en tung, positivt laddad kärna i atomens mitt inledde utvecklingen av experimentell och teoretisk kärnfysik, som sedan kom att spela en avgörande roll i 1900-talets fysik. Studiet av det naturliga radioaktiva sönderfallet ger emellertid endast begränsad information om atomkärnornas fysikaliska egenskaper. Det är dessutom en process som inte kan kontrolleras.

Innehåll

HT-18 Atom- & Kärnfysik

Mål för elev

Du skall utveckla din förmåga att

  • använda kunskaper i atom- och kärnfysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energiproduktion och i synnerhet kärnkraftverkens roll som elleverantör. Du skall förstå hur ett kärnkraftvek fungerar och hur solens energi skapas.
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur en atom är uppbyggd, vad som menas med radioaktivitet och vilka risker som är förknippade med denna typ av strålning.

Innehåll

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik

Genomförande

Vi arbetar med detta under följande tid v.34 - v.38. Bedömning sker kontinuerligt via diverse förhör.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din delaktighet vid diskussioner och genomgångar. Du kommer även att få visa vad du lärt dig på ett prov.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och kommunicera
Hur bra du är på att granska information och ta ställning i olika frågeställningar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Exempel: Du kan resonera kring kärnkraftsenergi och ge exempel på för- och nackdelar kring kärnkraften.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Exempel: Du kan resonera kring kärnkraftsfrågan och värdera nackdelar och fördelar jämfört med andra energikällor.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Exempel: Du kan resonera kring energifrågorna ur ett globalt perspektiv och tar hänsyn till såväl vårt energibehov som energiproduktionen i Sverige
Begrepp, modeller och teorier
Hur bra du är på att förklara och beskriva.
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Exempel: Du kan beskriva vad alfa-, beta- och gammastrålning är för något.
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Exempel: När man upphettar ämnen utsänds synligt ljus. Beskriv vad det är som händer i atomerna.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Exempel: Olika typer av strålning finns runt omkring oss och används också inom modern teknik. I vilka sammanhang och på vilka sätt kan du i vardagen stöta på partikelstrålning och elektromagnetisk strålning?