Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Elbil 7E 2018

Skapad 2018-08-22 13:28 i Almåsskolan Mölndals Stad
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I den här uppgiften får du möjlighet att testa några olika tekniska lösningar samt se till att din elbil får en riktigt häftig design.
Grundskola 7 Slöjd Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I den här uppgiften får du möjlighet att testa några olika tekniska lösningar samt se till att din elbil får en riktigt häftig design.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du skall designa och konstruera ett arbete där materialen trä, metall och wellpapp ingår.
Du skall tillverka bilens underrede utifrån en arbetsbeskrivning.
Din bil skall fungera.
Din bil skall ha en spännande design.

 

Betygssättning

Bilen

* Hur väl du har arbetat med materialet

* Hur väl du har följt instruktionerna för underredet

* Du ska gjort en egen design för karossen och följt den. Viktigt att karossen passar underredet, går att ta av och sätta på.

 

Loggboken

* Hur väl arbetet går att följa

* Din förståelse för ämnesspecifika ord.

* Hur väl du beskriver problem och problemlösning, dokumentera processen i fler led.

 

Tidsplanering

v. 34: Introduktion till projekt och loggboken. Påbörja skissen. 

v. 35: Färdigställ skisserna och ge förslag på material.

v. 36: Arbeta problemlösande

v. 37: Vi lär oss att löda och arbeta säkert med utrustningen. 

v. 38: Att skriva loggbok

v. 39: Påbörja arbetet med underredet.

v. 40: Underredet

v. 41: Underredet

v. 42: Underredet

v. 43: Underredet

v. 44: Höstlov

v. 45: Underredet

v. 46: Underredet och lödning av motor

v. 47: Underredet och lödning av motor, provkörning

v. 48: Ritning av kaross samt val av material

v. 49: Konstruktion av karossen

v. 50: Lucia 

v. 51: Terminsavslutning

v. 2: Konstruktion av karossen

v. 3: Konstruktion av karossen

v. 4: Konstruktion av karossen

v. 5: Konstruktion av karossen

v. 6: Konstruktion av karossen

v. 7: Sportlov

v. 8: Färdigställning och finslipning av bil och loggbok

v. 9: Färdigställning och finslipning av bil och loggbok

v. 10: Race

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
    Tk  7-9
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
    Tk  7-9

Matriser

Tk Sl
Teknik år 7 Elbil

Bör förbättras
E
C
A
Praktiskt arbete
Du behöver stöd för att utföra enkla konstruktionsarbeten
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva enkla ideer,samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbets processen formulerar och väljer du handlings alternativ som leder arbetet framåt.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar, samt utforma utvecklade fysiska modeller.Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar,samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation.
Du behöver träna mera på att göra enkla dokumentationer av din arbetsprocess
Du gör enkla dokumentationer av din arbetsprocess. Där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av din arbetsprocess, där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av din arbetsprocess, där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Idé och planering
Du har inte visat din skiss av bilen eller beskrivit din ursprungliga ide.
Du kan med hjälp av inspirationsmaterial och läraren presentera en idé och visa den med en enkel skiss, samt göra materialval. Du kan välja vilken form och färg du vill ha.
Genomförande - Förstå och tillämpa instruktioner
Trots tillsägningar inte följt säkerhetsföreskrifterna eller har inte följt varken muntliga eller skriftliga instruktioner för att föra arbetet framåt.
Du kan följa en enkel instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning när någon visar. Du kan följa en enkel muntlig instruktion.
Du kan relativt självständigt följa en enkel skriftlig instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning.
Du kan självständigt följa olika typer av instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: