Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gjuteriet 2018/2019

Skapad 2018-08-22 13:38 i Jonsereds förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplan 18/19

Innehåll

VAR ÄR VI? 

När vi har kartlagt barngruppen genom barnkonferensen har vi sett två större områden för teamplanen. Bland de äldre barnen har vi sett att rollek är ett stort och ganska nytt intresse när de själva har möjlighet att välja vad de vill göra. 

Bland de yngre barnen ser vi ett behov före ett intresse. Det behov vi ser är trygghet. Då vi har skolat in 11 barn under hösten som har inte har någon tidigare erfarenhet av förskolan blir vårt fokusområde för dessa att skapa trygghet. Genom att fortsätta arbeta in rutiner och gemensamma regler för gruppen skapar vi en trygg barngrupp och ger förutsättningar för fortsatt lärande på förskolan.  

Eftersom att vi har stor spridning på ålder och mognad i gruppen kommer vi att fokusera på två områden. Dessa blir rollek och socialt samspel samt trygghet.

 

VART SKA VI?

Mål ifrån läroplanen:

 Förskolan ska sträva efter att varje barn 

* Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

* Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

VART SKA VI? Vi vill fokusera på att få en trygg barngrupp där alla känner att de har en bra dag på förskolan. Detta innebär att vi kommer lägga fokus på att arbeta in dagliga rutiner såsom hur en dag ser ut för att minska oron som kan uppstå i samband med byte av aktivitet eller rutin.  Vi som pedagoger vill skapa trygga situationer där barnen kan utvecklas både enskilt och i grupp. Att skapa en vi-känsla i gruppen där alla känner sig viktiga och vågar ta plats.  Vi vill också skapa bra förutsättningar för att barnen ska utveckla sina förmågor i rolleken. 

HUR GÖR VI?

Vi kommer fortsätta vara "fyrkantiga" i hur en dag på Gjuteriet ser ut för att barnen på så sätt ska komma in i våra rutiner. Vi kommer att ha några fasta hållpunkter under en dag exempelvis att man alltid innan samling sätter sig på en kudde och kollar i en bok oavsett om man varit inne på förmiddagen eller kommer utifrån. Ett annat exempel är att i den mån vi kan ber vi barnen berätta vad de vill göra innan de går från frukostbordet. Dessa rutiner tror vi minskar oro i gruppen samt skapar en trygg miljö. 

För att arbeta med de äldre barnens rollek kommer vi att avsätta en förmiddag i veckan då de är ensamma inne med en pedagog. Vi kommer att observera barnen för att se vilken stöttning och vilka utmaningar vi kan ge dom. Vi kommer även prova olika konstellationer i gruppen för att få bra leksituationer. 

Vi kommer även ge de yngre barnen möjlighet till att vistas och leka i mindre sammanhang inne. Att ge barnen chans att i lugn och ro utforska lokalerna och lekmaterialet tror vi bidrar till den trygghet vi vill uppnå. 

Vi kommer att använda våra veckoreflektioner till att följa upp teamplanen och då stämma av vart vi är och var vi ska göra för att komma vidare både med de äldre och yngre barnen. Vi kommer ha samtal med de äldre barnen för att få veta vad de har för tankar och önskemål om tex material till leken. Vi kommer använda oss av ipads för att synliggöra leken genom bilder och film. Genom att låta barnen vara med och reflektera över bilder och film blir de också delaktiga i vår teamplan. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: