Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi 7

Skapad 2018-08-22 14:07 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Ekologi- samspelet mellan de levande organismerna och deras omgivning.
Grundskola 7 – 9
Alla växter och djur är beroende av varandra och den miljö de lever i. De behöver ljus, vatten, näring, skydd mot fiender och möjligheter att sprida sin avkomma. Ibland är de framgångsrika, ibland inte, eftersom naturen hela tiden ändrar skepnad. Ekologer studerar alla dessa samband, men också vad som kan hända när vi människor frestar för hårt på vår omgivning.

Innehåll

Ekologi

Syfte:
Undervisningen i biologi ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • göra undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i människokroppen, naturen och samhället.

 


Följande delar ur det central innehållet kommer att tas upp:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.


Det här ska du lära dig

 • Du ska lära dig olika begrepp och modeller för att kunna beskriva samspelet mellan olika organismer och den miljö de lever i.
 • Du ska också öva på att göra undersökningar i naturen och redovisa resultaten från undersökningarna.
 • Vi även träna på att argumentera kring frågor som har med hållbar utveckling att göra.

 

Arbetsplanering (Gleerups):

V.43  Samband i naturen

V.45 Ekologiska modeller, kretslopp

V.46 Växthuseffekten

V.47 Giftiga ämnen i naturen.

V.48 Prov

 

Uppgifter

 • Undersök ett ekosystem

 • Begrepp på Ekologi

Matriser

Kunskapskrav biologi

Dessa förmågor har du visat under detta arbetsområde.

E
C
A
Förmåga att diskutera
,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att forska
,
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att använda information i diskussioner eller texter.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga att laborera
.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att laborera
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Förmåga att se samband
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Förmåga att se hur människan påverkat naturen
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: