👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv Tala, lyssna och samtala

Skapad 2018-08-22 14:11 i Rättviksskolan Rättvik
Uppgifter gjorda utifrån ESS I SVENSKA Lärobok 6 samt från övningsuppgifterna inför nationella provet i åk 6.
Grundskola 6 Svenska
"Behöver man verkligen kunna tala inför en stor grupp?" Nej, ingen kan tvingas till det, men du kommer att ha stor nytta av att lära dig att tala inför grupper av människor!

Innehåll

Arbetsområdet kan genomföras med två olika utgåvor av ESS, 2004 och 2010. Den äldre bokens sidor inom (parentes).

 

De flesta blir lite nervösa inför muntliga redovisningar. Du ska därför i det här arbetsområdet få träna på att; 

- vara delaktig i samtal av olika slag och försöka lyssna till vad andra har att säga. 

-öva på att berätta och beskriva så att innehållet framgår och är begripligt.

 

Material: ESS I SVENSKA Lärobok 6 från övningsuppgifterna inför nationella provet i åk 6

 

Steg 1 - Berätta

1. Vi läser tillsammans s. 47-48 (s. 38-39). Du som elev kan få berätta när du själv kan tycka att det är jobbigt/lätt/roligt att tala.

2. Var och en får en liten stund på sig att fundera och göra anteckningar kring fråga 1 s. 49 (s. 39) ("Vad gör du om 10 år?")

Frågorna är:

 • Vad gör du om 10 år
 • Var bor du om 10 år?
 • Bor du tillsammans med någon om 10 år? Med vem?
 • Hurdan är du om 10 år? (hur ser du ut?, vad jobbar du med?, Vad har du för intressen? etc.)

3. Du delas in i en samtalsgrupp tillsammans med två andra klasskamrater.

4. En i taget berättar för de andra. Övriga lyssnar (intresserat) på deras svar.

 

Steg 2 - Läsa högt efter text eller tala fritt?

1. Läraren läser igenom texten på s. 49-52 (s. 40-41)

2. Gör uppgift 1 på s. 50 (s. 40) Det går bra att välja ett stycke av texten vi nyss läst. Först övar du själv tills du känner dig trygg. Sedan (när läraren säger till) ska du få sitta i en liten läsgrupp och läsa stycket för de andra.

 

Steg 3

1. Vi läser "Att framträda och berätta" på s. 53 (s.42)

2. Vi tittar på "Plugga bättre - Mindmap" (tid. 28:34)

3. Börja fundera på vilken årstid som är din favoritårstid. Du ska sedan arbeta med att förbereda en muntlig presentation. Följ instruktionerna HÄR.

- Använd dig av tekniken med tankekarta/mindmap s. 27 (s.23) i Läroboken

- Om du blir färdig med din tankekarta kan du börja att öva på att berätta. Tänk på att det ska ta ungefär 2-3 minuter att berätta.

- Ev läxa:

 • Om du inte blir färdig med din tankekarta.
 • Gör färdigt den hemma eller under någon annan tid i skolan.
 • Öva på att berätta.

 

Steg 4 - Tala

1. Under denna lektion ska du få redovisa om din favoritårstid. Ta hjälp av din tankekarta när du berättar.

 

Steg 5 - Samtala

1. Vi lyssnar på texten "Rött kort"

2. Du får sitta i en samtalsgrupp där du får diskutera texten utifrån frågor som läraren ger dig.

 

Steg 6

Vi går igenom hur man gör en Keynote-presentation

 

Examinationsuppgift:

Se uppgift nedan

 

 

 

 

Uppgifter

 • Sv V. 48 Den osynliga flickan

 • Sv Berättande text

 • Sv v. 47 Den osynliga flickan - frågor.

 • Sv Den osynliga flickan v.50

 • Sv - Muntlig redovisning med Keynote