Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-08-22 14:19 i Morgongåva Förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Matematik i förskolan- hur kan det se ut? Hur skapar vi förståelse för matematikens betydelse?

Innehåll

Mål

- utveckla sin förståelse för rum, form,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

- utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

-utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

Bakgrund

Vi valde att arbeta med matematik då vi sett i det systematiska kvalitets arbetet att vi har brister gällande de matematiska arbetet. Vi vill ge barnen en bra grund att stå på gällande den matematiska förståelsen genom att praktiskt och konkret och med hela kroppen lära matematik i vår verksamhet.

Arbetssätt/Undervisning. 

 

- Affären-En Lärmiljö där matematiken synliggörs för utforskande byggs upp-vägning, antal, siffror, addition, subtraktion

-Utflykt-vi kommer att ta upp antal, former och mönster, kategorisering, jämföra

-Matematiklek på onsdagar med särskild fokus på matematik då vi tar upp addition, subtraktion, division, former, mönster, vikt,

-Samling-antal, siffror, division, bråk och tid tas upp.

-"Jag väljer"-ateljén

- Jag väljer- bygg och konstruktion

-Jag väljer-knep och knåp 

- jag väljer - ljud och ljus

 

 

Uppgifter

Affär

Utflykt-geometriska figurer

Matematiklek-bingo med former

matematiklek-jämföra former

Matematiklek-subtraktion, addition, division

Samling-bråk

samling-indiansaga

Antal och statistik

Lutande plan- Kulbana

Mönster

Jag väljer-Knep och knåp med Bingo

jag väljer- ljud och ljus - upptäck med overhead

Klocka med barnens namn

 

Reflektion/Analys

 

Uppgifter

 • Affär

 • Utflykt-geometriska figurer

 • Matematiklek-bingo med former

 • Matematiklek-jämföra former

 • Matematiklek-subtraktion, addition, division

 • Samling-bråk

 • Mattelek-former

 • Antal och statistik- vilken frukt tycker ni bäst om?

 • Samling- Addition och subtraktion- indiansaga

 • Lutande plan- Kulbana

 • matematiklek; leta mönster inne

 • Jag väljer ateljén : mönster utomhus

 • Jag väljer: knep och knåp mönster med pärlor

 • Jag väljer knep och knåp med Bingo

 • Jag väljer- ljud och ljus- overhead

 • Klocka med barnens namn

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: