Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Språk och kommunikation avd Bamse 18/19

Skapad 2018-08-22 14:45 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Språk och kommunikation.

Innehåll

Nuläge

Vi har mycket onödiga konflikter som grundar sig i barnens bemötande av varandra.

Vi har läsvila efter lunchen då vi lyssnar på sagor i olika form som bok, e-bok (med projektor), ljudbok.

Många av barnen har intresse för att lyssna på böcker och sagor och att göra egna böcker.

De utforskar bokstäver och siffror genom att skriva, appar, spela spel och använda sig av magnetbokstäver.

De har även intresse för andra språk.

De har svårt för att lyssna och följa instruktioner.

Mål

Att vi har ett trevligt språk mot alla som vi möter på förskolan.

Alla barn ska få ta del av lässtunder.

Att barnen kommunicerar genom språket och med hjälp av tecken som stöd.

Att barnen får ett intresse för skriftspråk.

Att våga uttrycka sig i mindre grupp.

Syfte

Att medvetandegöra barnen på deras språkliga kommunikation med varandra.

Att man kan uttrycka sig och göra sig förstådd.

Att upptäcka skriftspråket och använda sig av det.

 

 

Genomförande

Använda oss av Qr-koder.

Bornholmsmodellen

Stopphanden

Bilder med tecken som stöd.

Kommunicerar dagens aktiviteter genom bilder på en tavla i hallen.

Det ska finnas material tillgängligt som t ex penna, papper, magnetbokstäver, böcker.

Vi använder oss av filmer och UR-program, appar på ipad och digitala böcker.

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av foton med texter och filmer.

Reflektion under avdelningsplaneringarna på måndagarna.

Ansvar

Alla pedagoger.

Uppföljning

Terminsreflektion under en dag i november.

Utvärdering i maj eller juni -19.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: