👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 ht18 vt19

Skapad 2018-08-22 15:11 i Husensjö skola Helsingborg
Det här ska vi arbeta med på matten i år 4
Grundskola 4 Matematik
Matematik har funnits i flera tusen år. Det är en kreativ, utforskande och problemlösande aktivitet och den har en nära koppling till den tekniska utvecklingen i samhället. Häng med, det blir kul!

Innehåll

Syftet med undervisningen är.

Vi har matematik för att du ska utveckla din förmåga att:

Formulera och lösa problem.
Använda matematiska begrepp.
Välja lämpliga metoder för att göra beräkningar.
Föra och följa matematiska resonemang.
Använda matematikens uttrycksformer.

Det här ska matematiken innehålla.

På lektionerna kommer vi bl.a. att arbeta i vår mattebok. Vi kommer att jobba med problemlösning både enskilt och i grupp. Vi ska också spela spel som handlar om matte. Du kommer att få en del läxor då du får träna extra på och repetera saker vi lärt oss i skolan.

Arbetsområdena vi ska arbeta med är.

 • Addition och subtraktion
 • Multiplikation och division
 • Tid, tabeller och diagram
 • Geometri
 • Bråk, volym och vikt.

Så här ska vi bedöma dina matematikkunskaper

Vi ska bedöma på vilket sätt du visar dina matematikkunskaper. Muntligt i klassrummet och skriftligt på diagnoser och prov.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du visar din förmåga att välja och använda strategier för att lösa problem.
På vilket sätt du beskriver ditt tillvägagångssätt.
På vilket sätt du resonerar kring dina resultats rimlighet.
På vilket sätt du använder matematiska begrepp.
På vilket sätt du väljer och använder matematiska metoder.
På vilket sätt du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 4 vt18 ht19

Matris matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
problemlösning
Väljer lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa uppgifter
Hanterar procedurer och löser rutinuppgifter
Du klarar ännu inte av att lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med gott resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, och algebra med mycket gott resultat.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.