Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten & blandningar och lösningar

Skapad 2018-08-22 16:49 i Varekils skola Orust kommun
Del 1: Vatten och vattnets egenskaper. Del 2: Blandningar och lösningar. Samt kemins grunder och laborationer.
Grundskola 4 Kemi
Du kommer att få lära dig om vattnets olika egenskaper. Vi kommer också att arbeta med blandningar och lösningar samt lära oss olika begrepp som finns inom området. Under arbetets gång kommer du få lära dig hur en laboration går till, hur man ställer en hypotes samt skriver en laborationsrapport. Du kommer även själv få skriva en planering för en undersökning.

Innehåll

Vad ska vi ta upp?

Vårt arbete i kemi kommer att vara uppdelat i två delar;

Del 1: Vatten och vattnets egenskaper

 • fakta om vatten och vattnets egenskaper
 • avloppsrening och vattenrening
 • vattnets kretslopp

 

Del 2: Blandningar och lösningar

 • vad en lösning och blandning är
 • exempel på blandningar och lösningar
 • olika metoder för att dela upp blandningar och lösningar 
 • vattnets betydelse i lösningar

 

Viktiga ord och begrepp

ytspänning, densitet, lösningsmedel, saltvatten, sötvatten, vattenrening, avloppsrening, fast/flytande/gas, atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, lösning, blandning, filtrera, sila, sedimentering, avdunstning, 

 

Hur arbetar vi?

* Vi kommer att ha genomgångar där du får lyssna och ställa frågor.

* Vi kommer att läsa i böcker och samtala om texternas innehåll.

* Vi kommer att arbeta på clio.online.

* Vi kommer att titta på filmer som vi sedan pratar om tillsammans.

* Du kommer att få delta i diskussioner, både i helklass och i mindre grupp.

* Du kommer att få delta i olika laborationer, både enskilt och tillsammans med en klasskompis.

* Vi kommer att repetera tillsammans.

Hur bedöms du?

Vi kommer att bedöma :

 • din aktivitet i samband med laborationer,
 • ditt deltagande i diskussioner under lektionstid och
 • dina dokumentationer i no-boken
 • din förmåga att använda områdets begrepp.


  Bedömningen kommer att göras i matriserna under kunskaper på Unikum i samband med att vi avslutat arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: