Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ronja rövardotter- en resa om att göra gott! (religion och svenska)

Skapad 2018-08-22 17:03 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap
Även på Ronjas tid spelade relationer och vänskap en viktig roll för att trivas och må bra. Dessutom fanns det kanske en rädsla för de människor man inte kände till, starkare än det gör idag, eller? Hur påverkar det Ronja? Hur är det att ha en mäktig rövarhövding till pappa? Hur viktigt är det att ha en vän och vilka val leder det till att Ronja gör? Hur var det att vara kvinna? Hur kan vi som lever idag känna igen oss i Ronja och hennes liv? Vilka likheter hittar du? Vilka är de stora skillnaderna? Kan man som enskild individ påverka och kan man göra skillnad? Är det viktigt att ha någon som bryr sig om en? Hur kan man göra gott? Dyker det upp några frågor hos dig när du läser det här? Vilken rubrik skulle du vilja sätta över ingressen?

Innehåll

De stora frågorna! Vad kan det innebära att göra gott?

Vad är det att ha ett bra liv?
Vad är det att göra gott?

 • Hur såg familjesituationen ut för Ronja? Hur ser den ut för dig? (jämlikhet)
 • Vilken roll hade Ronja i sin familj? Vilken roll har du? (identitet-roll)
 • Hur såg lagarna ut på Ronjas tid? Fick man stjäla? Hur ser det ut för dig idag? (rätt-orätt)
 • Vem hade makten på Ronjas tid? Vem har makten idag?
 • Hur kunde Ronja påverka sin och Birks situation? Hur kan du påverka? (solidaritet)
 • Var det någon som var kränkt eller var utanför i Ronjas närhet? Är det någon skillnad mot idag? (utanförskap-kräkning)
 • Hur såg det ut med skillnaden mellan kvinnor och män på Ronjas tid? Hur ser det ut idag? (jämställdhet)
 • Vilka rättigheter hade Ronja som flicka? Vilka rättigheter har du som flicka eller pojke? (jämställdhet)
 • Vad är budskapet i berättelsen om Ronja? Hur känner du igen dig i berättelsens karaktärer?

 

Avsnitt 2

De små frågorna:-)

Vi kommer under den här tiden att arbeta med formen i vårt språk, med hjälp av berättelsen om Ronja rövardotter.

Formen är grammatik, ordklasser, satsdelar och även stavning och skrivregler.

Ni kommer få arbetsinstruktioner om det. Ni kommer att arbeta i smågrupper.

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att läsa ett kapitel i skolan varje vecka och du förbereder de frågor som är kopplade till kapitlet.

I skolan kommer du tillsammans med några kamrater att få diskutera olika frågor. Sokratiska samtal. Det är "de stora frågorna" som ni tillsammans ska diskutera i gruppen.

Ni kommer ibland att arbeta med att plocka ut ordklasser och ibland kommer ni få i uppgift att ta reda på hur Astrid Lindgren gör för att beskriva olika delar som miljöer och karaktärer.

Det kan se lite olika ut olika veckor men vi arbetar med Ronja på måndagar och tisdagar.

Vilka förmågor tränar jag på i ämnet svenska?

Vilka förmågor tränar jag på i ämnet religionskunskap?

Hur kommer jag bli bedömd på svenskadelen?

Precis som vi alltid gör så kommer vi gå igenom vad vi bedömer och hur du ska göra för att nå så långt som möjligt.

Du kommer att träna din läsförståelse för att du läser med hjälp av strategier och boksamtal men vi bedömer inte det nu.

Du kommer att bli bedömd på:

 • hur du resonerar om budskap och hur du uppfattar boken
 • hur du samtalar och framför dina åsikter
 • hur du skriver de uppgifter vi kopplar till läsningen
 • hur du stavar och använder skiljetecken

 

Hur kommer jag bli bedömd på religionsdelen?

Du kommer bli bedömd på:

 • hur du resonerar om vardagliga frågor om vad man kan göra för någon annan
 • Hur du håller dig till det valda ämnet exempelvis solidaritet och hur du använder begreppen i dina resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: