Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft och rörelse

Skapad 2018-08-22 18:08 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du har många gånger åkt rutschbana och gungat på skolgården, men nu ska vi göra det med "forskarglasögonen" på för att lära oss mer om fysikens regler. Vi kommer att göra undersökningar för att förstå begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Innehåll

 

Ht 2018

 

Kraft och rörelse

 

  • Tyngdkraft och friktion

  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt

 

Mål

 

Kraft och rörelse

 

  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

 

Syfte

 

Genom att använda systematiska undersökningar i fysik och att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Genomförande

 

Vi kommer att ha genomgångar och undersökningar i klassrummet  och på skolgården. Du ska se på film, dokumentera dina undersökningar och sedan arbeta med dem i klassrummet i text och bild.

 

Bedömning

 

Du ska kunna:

 

  • delta i samtal kring begreppen tyngdkraft, friktion, balans, jämvikt och tyngdpunkt.

  • utföra undersökningar i klassrummet och på skolgården utifrån instruktioner.

  • dokumentera ditt arbete genom text och bild.

  • jämföra dina resultat och din dokumentation med någon annan.

 

Matriser

NO
Fy - No Kraft och rörelse åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra en undersökning
Eleven kan genomföra en undersökning om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt från början till slut.
Tolka resultat och dra slutsatser
Eleven kan dra slutsatser om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt, men använder endast en begränsad del av sina resultat.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt.
Dokumentera och diskutera
Eleven kan med visst stöd av lärare dokumentera undersökningar om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt, med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och teckningar m.m.
Eleven kan dokumentera undersökningar om tyngdkraft och friktion och om balans, tyngdpunkt och jämnvikt, med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och teckningar m.m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: