Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 2018

Skapad 2018-08-22 18:52 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
Höstterminen 2018 arbetar vi teoretiskt och praktiskt med matematik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i förskoleklass ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda några matematiska begrepp, tex hel- halv, hälften-dubbelt.
 • utforska, reflektera, analysera och dra slutsatser kring matematik.
 • lösa problem och berätta hur du tänker.
 • använda tal för att ange antal och ordning.
 • använda siffror och tal på olika vis i under dagen tex klockan.
 • känna till och använda addition, subtraktion och likhetstecken.

Centralt innehåll:

Se nedan

 

Arbetssätt:

 

 

Du kommer få träna på att utveckla dina förmågor genom att enskilt, i par eller i grupp arbeta med:

 • problemlösning och göra egna räknehändelser.
 • arbeta med praktiskt material t.ex. lego och kaplastavar.
 • göra en tallinje och ordna siffrorna i talraden.
 • arbeta med praktiskt material när vi tränar hel-halv och tals helhet och delar
 • spela mattespel och tärningsspel.
 • räkna med addition och subtraktion på olika vis.
 • utomhusmatematik.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: