Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9A Torsdagar Matematik Prio9, kap.1 Tal och algebra

Skapad 2018-08-22 20:48 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik
"Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x"

Innehåll

9A Torsdagar Planering Kap 1- Tal och algebra    Prio9
Lärare: Helena Niklasson,  073-0654551 mail:helena.n1@utb.hudiksvall.se

Vecka

Tis 10.20-11.10 sal M2
(helklass)

Ons 9.30-10.10 Sal M1
(helklass)

Tors 9.15-10.25 Sal 120
(halvklass)

34

   

Introduktion:
Dela ut böcker
Pedagogisk Planering
Diskutera arbetssätt och förväntningar

35

1.1 Bråk

1.2 Addition och subtraktion av bråk

1.1 Bråk

1.2 Addition o subtraktion

1.3 Multiplikation av bråk

1.3 Multiplikation av bråk

Veckans problem:

1. Aktivitet 1.1 Bråkfamiljer

2. Aktivitet 4.3
Rita och jämföra bråk

Syfte: Träna på att hitta likvärdiga bråk och metoder för att förlänga och förkorta bråk. Öka förståelsen för olika representationsformer för bråk

36

1.4 Division av bråk
1.4 Division av bråk

1.5 Algebraiska uttryck
1.5 Algebraiska uttryck

Veckans problem

1. Aktivitet 4.4
Bråkpussel addition och subtraktion

2. Aktivitet 1.4
Bråkpussel multiplikation

Syfte: Träna på addition, subtraktion, multiplikation och division av bråk. Öva på att hitta likvärdiga bråk och metoder för att förlänga och förkorta

37

1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

1.6 Multiplicera uttryck i parenteser

1.7 Faktorisera uttryck

1.7 Faktorisera uttryck

Veckans problem:

1. Födelsedagspresenten

2. Lådan med kuber
Fokus: Resonemang och kommunikationsförmågan

38

1.8 Ekvationer
1.8 Ekvationer

1.9 Problemlösning med ekvationer
1.9 Problemlösning med ekvationer

Veckans problem:

Aktivitet 1.5
Handla frukt

Syfte: Träna på att skriva, tolka och muntligt förklarar algebraiska uttryck och ekvationer

39

1.9 Problemlösning med ekvationer
1.9 Problemlösning med ekvationer

Begreppstest s.44  Kapiteltest s.45
Lämnas in till Helena!

Veckans problem
Aktivitet 1.7
Domino med parenteser

Syfte: Träna på att multiplicera in i parenteser och faktorisera uttryck

40

Basläger s.46-49 och/ eller
Hög Höjd s.50-51

Basläger s.46-49 och/eller
Hög Höjd s.50-51

Basläger s.46-49 och/eller
Hög Höjd s.50-51

41

Basläger s.46-49 och/eller
Hög Höjd s.50-51

Basläger s.46-49 och/eller
Hög Höjd s.50-51
Genomgång inför prov!

Skriftligt eller muntligt prov!

 

Tips:

 • Bra verktyg att öva multiplikation av bråk på nätet :www.mathplayground.com
  tex. Snow Sprint

 • Bra verktyg att öva ekvationslösningar på nätet: http://www.matteva.fi/

 • Appar som tex. Photomath som löser ekvationer. Fotografera så presenteras en fullständig lösning steg för steg.

 

Centralt innehåll

Tal och algebra. Reella tal och deras egenskaper samt deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråkform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Algebraiska uttryck formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoderna för ekvationslösning.

 

Begrepp åk 9           (Begreppslista med förklaringar finns på s. 52 i läroboken) • bråk

 • täljare

 • nämnare

 • blandad form

 • förlänga

 • förkorta

 • enklaste form

 • minsta gemensamma nämnare (MGN)

 • algebra

 • numeriska uttryck

 • algebraiska uttryck

 • förenkla

 • faktorisera

 • ekvation

 • obekant

 • prövning

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar

 • Enskilt arbete

 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla eller tvärtom APE)

 • Gruppdiskussioner

 • Prov/läxor/självbedömningBedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningsmatris i UNIKUMHur ska du visa vad du har lärt dig?

 

 • Genom problemlösningsuppgifter

 • Begreppstest och kapiteltest

 • Genom muntliga och/eller skriftliga prov

 • Genom inlämningsuppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: