Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap och synonymer

Skapad 2018-08-22 20:50 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Beskriver de olika momenten i kursen Ordkunskap i år 8
Grundskola 8 Svenska
Vi lär oss att ta reda på vad ett ord betyder och vi utökar vårt ordförråd med nya ord. Synonymer och motsatsord. Bildspråk.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen Ordkunskap är att:

utvidga elevernas ordförråd genom att låta dem arbeta med ord från olika områden

låta eleverna arbeta med ordlistor och visa dem olika sätt att finna förklaringar av ett ords betydelse

visa hur vårt språks ordförråd hela tiden förnyas, bl.a. genom lånord

låta eleverna arbeta med bildspråk

göra eleverna medvetna om ords olika värden, stilnivåer och användningsområden

Undervisning

Vi läser texten i läroboken och arbetar med uppgifter i studieboken samt använder ordlista för att ta reda på ords betydelse.

Innehåll

att söka ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att använda ordlistan

att härleda ord till olika områden

att särskilja snarlika ord

att söka synonymer och motsatsord

att förklara ett ord med ett annat ord från samma ordklass

uttryck och bildspråk

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att ta reda på ords betydelse och efter dina ordkunskaper. Synonymer och motsatsord. Bildspråk.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
    Sv  7-9
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  7-9
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Ordkunskap

Inte nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Att kunna använda en ordlista
Du har stora svårigheter att ta reda på ords betydelse med hjälp av en ordlista
Du visar att du håller på att utveckla din förmåga att använda en ordlista
Du har utvecklat din förmåga att använda en ordlista på ett bra sätt
Du kan använda en ordlista med lätthet
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara ett ord med andra ord - synonymer och motsatsord.
Du kan ibland förklara ett ord med andra ord - synonymer och motsatsord.
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord - synonymer och motsatsord.
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord - synonymer och motsatsord.
Att kunna använda ett ord i ett sammanhang
Du har svårt att veta i vilket sammanhang ett ord används i
Till viss del kan du använda ett ord i ett sammanhang
Du vet oftast vilket sammanhang ordet används i
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ordet används i
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: