Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser och satslära

Skapad 2018-08-22 20:53 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna kommer under ett antal veckor att arbeta med ordklasser och satslära för att få en bättre förståelse för det svenska språkets uppbyggnad.
Grundskola 8 Svenska
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisning i ordklasser och satslära ska skapa en förståelse hos eleverna om det svenska språkets uppbyggnad

Innehåll

Syfte:

Eleverna kommer under ett antal veckor arbeta med satsdelar och ordklasser. Syftet är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad. Syftet med satsdelarna är att eleverna ska kunna se kopplingen mellan olika ord och se hur de fungerar tillsammans när de ska bilda en sats (en mening). Ordklasser ska skapa en större förståelse för olika grupper av ord och visa hur man skiljer dessa grupper åt för att kunna använda orden på rätt sätt.

Målet med detta arbetsområde:

Eleverna ska få arbeta med satsdelar och ordklasser för att få en större förståelse för det svenska språket och dess uppbyggnad. Detta ska i sin tur kunna ge eleverna bättre möjligheter att kommunicera i både tal och skrift, att använda det svenska språket på rätt sätt.

Det här gör vi:

1) Substantiv, adjektiv, verb (genomgång och övningar).

2) Räkneord, prepositioner, adverb (genomgång och övningar).

3) Pronomen (genomgång och övningar).

4) Konjunktion, subjunktioner och interjektioner (genomgång och övningar).

5) Satslära (genomgång och övningar).

6) Prov i ordklasser och satslära.

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas utifrån sin förmåga att visa en förståelse för satsdelar och ordklasser under provtillfället.. Det är viktigt att de är aktiva och antecknar och ställer frågor under genomgångar, samt arbetar under övningstillfällena, för att de ska få bra förutsättningar att uppnå målen.

Provet kommer att delas in i E-frågor, C-frågor och A-frågor.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  E 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  C 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: