Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 kap 3-4 ht 2018 ESN

Skapad 2018-08-22 21:34 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering av kapitel 3-4 i Matte Direkt
Grundskola 7 – 9 Matematik
Kapitel 3 handlar om Geometri och kapitel 4 om Algebra

Innehåll

PLANERING Matematik år 7 Kap 3-4

 

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

 

1.     Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.     Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum

 

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

 

1.     Centralt innehåll:

Kap 3-4

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

·         Metoder för ekvationslösning.

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två-och tredimensionella objekt.

 

2.     Du skall kunna:

Kap 3

·         Du skall kunna uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

·         Du skall kunna använda en gradskiva

·         Kunna räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

·         Kunna beskriva olika trianglar och fyrhörningar

·         Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer

·         Kunna räkna med skala

 

Kap 4

·         Du skall kunna lösa ekvationer

·         Kunna skilja mellan ett uttryck och en ekvation

·         Kunna tolka uttryck skrivna med variabler

·         Kunna förenkla uttryck

·         Kunna lösa problem med hjälp av ekvationer

 

 

 

 

3.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer arbeta både med läromedel och med praktiskt material samt att vi kommer arbeta med programmering.

 

 

C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns i Unikum där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 

D.  VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner samt skriftliga eller muntliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: