Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA "VALET 2018" åk 2

Skapad 2018-08-22 23:01 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Under vecka 35-37 (sammanlagt 9 lektioner) ska vi arbeta med temat ”Valet 2018”. Under temat ska eleverna utveckla kunskaper om mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. De ska också få träna på att uttrycka åsikter och argumentera för dessa. ”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld” (Lgr11, 2017: 218)

Innehåll

Innehåll i temat:

 

Samhälle:

 Att leva i världen:

·      Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

·      Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

·      Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barn konventionen).

 

Att undersöka verkligheten:

·      Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer

 

Svenska:

·      Skapande av texter där ord och bild samspelar.

·      Muntliga presentationer [...] om vardagsnära ämnen för olika mottagare.

 

·      Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Kunskapskrav/förmågor (vad vi ska utveckla under temat):

 

Samhälle:

·      Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.

·      Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomförs.

·      Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkterge kommentarer och ställa frågor.

·      Eleven kan också söka information om samhället […] genom enkla intervjuer […] och göra enkla sammanställningar av resultatet så att innehållet klart framgår.

 

Svenska:

·      Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

·      Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågorge kommentarer och framföra åsikter.

 

Så här ska vi arbeta:

·      Se filmer på URskola.se och SLI för att få kunskaper om den svenska demokratin.

·      Se klipp där Lucy 7 år intervjuar partiledarna.

·      Läsa enkla artiklar om valet.

·      Arbeta i mindre grupper och skapa egna partier och göra valaffischer.

·      Muntlig redovisning där eleverna ska uttrycka åsikter och motivera dessa.

·      Undersöka verkligheten genom enkla intervjuer

 

·      Genomföra ett eget litet val i klassen

 

Detta ska du kunna:

·      Uttrycka en åsikt och förklara varför du tycker som du gör

·      Kunna genomföra en redovisning

·      Kunna genomföra en intervju 

·      Delta i samtal genom att exempelvis ställa frågor, berätta vad du tycker eller dela med dig av kunskaper till klasskompisarna

·      Ge exempel på någon/några av dina rättigheter som barn och ge exempel på hur skolan gör för att följa konventionen om barns rättigheter 

 

·      Beskriva hur möten brukar gå till, till exempel möten med elevrådet, fritidsrådet eller hälsorådet.

 

·      Kunna använda/känna till några ämnesspecifika ord och begrepp såsom politik, stadsminister, samhälle, parti, demokrati, diktatur, riksdag

Uppgifter

  • Uppgift - Valaffisch

  • Intervju

  • Valaffisch

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: