Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr- Tid

Skapad 2018-08-23 12:54 i Frennarps byskolas fritidshem Halmstad
Grundskola F – 3
Genom att arbeta med tid vill vi att eleverna ska få en klarare tidsuppfattning och känna sig tryggare. T.ex. att veta och förstå när de ska hämtas.

Innehåll

 

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Undervisningen i fritidshemmet ska vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad samt utgå ifrån elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Undervisning:

Under Ht-18 kommer vi att fokusera på tid i olika former genom att:

- introducera bildstöd till klockan.

- årstidsbundet pyssel

- avläsa sitt eget schema

- klocka för mellanmålet, hur lång tid ska jag sitta och äta

- använda timglas med olika lång tid i varierande sammanhang

- tillverka egna klockor som de kan ställa på den tid de hämtas

- aktiviteter med tidtagning

- tillverka spel kopplade till klockan

 

Bedömning:

Vi utvärderar vårt arbete som pedagoger varje vecka. Vad de aktiviteter vi gör har för inverkan på elevgruppen och vilken utveckling vi kan se, vad vi kan göra annorlunda, vilka delar från Lgr-11 kopplade till fritids som vi vill utveckla hos eleverna och vilka aktiviteter som passar för att utveckla dessa områden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: