Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Skrivuppgift: En upplevelse

Skapad 2018-08-23 13:08 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Här får du möjlighet att berätta om något du upplevt. Kanske utspelade sig händelsen under sommarlovet? Kanske var det en dag på Liseberg när du vågade åka Helix efter en del tvekande, en fotbollscup/match som ditt lag vann eller rent av en utflykt som inte alls blev som du tänkt dig? Du ska träna på att berätta så att den röda tråden med inledning, huvuddel och avslutning blir tydlig. Du ska även få med så målande person- och miljöbeskrivningar som möjligt. Berätta med inlevelse helt enkelt.

Innehåll

     Syfte - förmågor i fokus:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

     Centralt innehåll:

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • redigering och disposition med hjälp av digitala verktyg
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken
 •  Arbetsgång: i undervisningen kommer du att:

 • skriva en berättande text med anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer (max en A4 sida, teckenstorlek 12)
 • bearbeta text utifrån respons

     Bedömning:

 • du skriver en berättande text och bearbetar din egen text utifrån respons under två lektionstillfällen.

     Tidsplan:  v.34

Uppgifter

 • Skrivuppgift: En upplevelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Mål i Svenska år 7-9

Tala, lyssna och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk anpassning
Du **bidrar** till att anpassa ditt språk till olika situationer och sammanhang.
Du anpassar **delvis** ditt språk till olika situationer och sammanhang
Du anpassar ditt språk **väl** till olika situationer och sammanhang
Skriva
Skriva
Du kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och **bidrar** till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Du kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss**anpassning till mottagare och syfte.
Du kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god**anpassning till mottagare och syfte.
Skrivregler
Dessutom **medverkar** du i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Olika skrivverktyg
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och **medverkar** i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: