Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, reproduktion, relationer och samlevnad

Skapad 2018-08-23 14:54 i Kareby skola Kungälv
En övergripande planering om pubertet, reproduktion, relationer och samhörighet
Grundskola 4 – 6 Biologi Religionskunskap Samhällskunskap
Vad händer i flickor och pojkars kroppar under puberteten? vad innebär en relation? Hur ser vi ut "där nere" och hur blir egentligen barn till? Ordet samlevnad betyder gemenskap, samvaro och samexistens - att leva tillsammans med andra. Under våra liv lever vi i olika slags relationer med andra människor.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att prata om puberteten, hur ett nytt liv blir till, olika typer av relationer och samlevnad. Vi kommer även att titta närmare på hur tobak och annan narkotika påverkar vår kropp. 

Mål med undervisnignen

 • Känna till olika pubertetskännetäcken
 • Veta hur ett nytt liv blir till
 • Få kunskap om några upptäckter som påverkat området
 • Diskutera ämnet både muntligt och skrifligt
 • Få kännedom om hur narkotika påverkar kroppen
 • Lära dig olika könsdelar

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med målen genom 

 • Gruppsamtal där vi diskuterar frågor om pubertet, samliv, tobak och alkohol m.m.
 • Informativa filmer om temat pubertet, tonårsliv och grupptryck
 • Eget arbete med frågor och faktaletande på dator och i textböcker
 • Genomgångar i helklass
 • Tjej och killsnack.

Bedömning

Eleven kommer att bedömas enligt kunskapskraven utifrån

 • Deltagande i diskussioner i helklass och i grupp
 • Resultat vid eget arbete med instuderingsfrågor med hjälp av dator och textböcker
 • Reflektioner enskilt och i grupp
 • Ditt språk och användning av rätt biologiska begrepp
 • Prov
 • Arbete skriftligt under lektionstid (enskilt, par, grupp
 • Din förmåga att arbeta enskilt, i par och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6

Matriser

Re Sh Bi
Pubertet, reproduktion, relationer och samlevnad

Jag kan...

E
C
A
visa mina kunskaper.
Jag kan minst 4 könsdelar på båda könen tillsammans. Jag kan använda något biologiord korrekt.
Jag kan minst 6 könsdelar på båda könen tillsammans. Jag kan använda några biologiord korrekt.
Jag kan alla könsdelar på båda könen tillsammans. Jag kan använda flera biologiord korrekt.
anpassa mitt sätt att skriva/samtala när jag använder ny information.
Jag anpassar delvis mitt sätt att skriva/ samtala när jag använder ny information.
Jag anpassar mitt sätt att skriva/ samtala till stor del när jag använder ny information. Jag förklarar något svårt ord
Jag anpassar mitt sätt att skriva/samtala på ett bra sätt när jag använder ny information. Jag förklarar några svåra ord.
berätta om puberteten
Jag kan några pubertet- kännetecken för flickor eller pojkar.
Jag kan några pubertet- kännetecken för flickor och pojkar och något om varför det sker.
Jag kan flera pubertet- kännetecken för flickor och pojkar och varför det sker.
berätta om några upptäckter som påverkat människan.
* Olika preventivmedel * Alternativa sätt att få barn på
Jag berättar kortfattat om en av upptäckterna.
Jag berättar mer ingående om en av upptäckterna eller kortfattat om båda.
Jag berättar mer ingående om båda upptäckterna.
berätta om befruktning till födsel
Jag kan berätta kort om hur ett nytt liv blir till, från befruktning till födelse. Jag visar att jag har koll på de flesta av de viktigaste delarna.
Jag kan berätta om hur ett nytt liv blir till, från befruktning till födelse. Jag visar att jag har koll på alla viktiga delar och kan fördjupa mig i någon av delarna och förklarar något begrepp.
Jag kan berätta om hur ett nytt liv blir till, från befruktning till födelse. Jag visar att jag har koll på alla viktiga delar och kan fördjupa mig i flera av delarna och förklarar flera begrepp.
delta i diskussioner om pubertet, relationer och samlevnad
Jag kan, skriftligt eller muntligt, diskutera ämnet. Jag uttrycker någon åsikt och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan, skriftligt eller muntligt, diskutera ämnet. Jag uttrycker några åsikt, lyssnar på andras åsikter och reflekterar över hur mina val kan påverka andra.
Jag kan, skriftligt eller muntligt, diskutera ämnet. Jag uttrycker några åsikt, lyssnar på andras åsikter, reflekterar över hur mina val kan påverka andra och är med och för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: