Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlare - jägare - fiskare

Skapad 2018-08-23 17:44 i Aspenskolan Tierp
Grundskola F
Momentplanering

Innehåll

Vi börjar denna termin med moment Samlare-jägare-fiskare (s. 4-11).

Vi ska jobba med elevblad och ni kommer att få en läxa. Läxan kommer här:

Svara på de här två frågorna och lämna in inom 2 veckor (senast 7/9)

1.       Det här kapitlet tar upp tre framsteg som gjorde människan till människa.

a.       Vilka är de tre framstegen?

b.       Vilket av framstegen tycker du är viktigast eller behövdes alla tre. Motivera ditt svar.

2.       Forskarna säger att Homo erectus på ett sätt är den mest framgångsrika människoart på jorden. Titta på s. 4 i textboken och förklara vad det kan bero på.

 

 

I kapitlet Samlare-jägare-fiskare ska i träna följande utifrån Lgr 11:

1.       ”Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.”

2.       ”Förmågan att kritisk granska, tolka och värdera källor som grund för att ska historisk kunskap.”

3.       ”Förmågan at reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.”

4.       ”Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.”

För betyg E behöver du kunna:

1.       Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

2.       Du kan förklara hur de tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.

3.       Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.

4.       Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

 

För betyg C behöver du kunna:

1.       Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

2.       Du kan förklara hur de tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.

3.       Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.

4.       Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

 

För betyg A behöver du kunna:

1.       Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

2.       Du kan förklara hur de tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.

3.       Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.

 

4.       Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: