Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2018-08-23 19:37 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att här att förstå vad som menas med decimaltal, kunna storleksordna decimaltal. Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000, överslagsräkna och räkna med kort division.

Innehåll

 

 

 

Matematik – Decimaltal

 

Årskurs och tidsperiod:

Årskurs 6 ht 18

 

Övergripande mål från läroplanen:

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

När du arbetat med detta ska du kunna:

Förstå vad som menas med decimaltal

Storleksordna decimaltal

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Räkna med överslagsräkning

Räkna med kort division

 

 

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

 

 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar och göra beräkningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

 

 

Centralt innehåll och arbetsformer:

 

 Taluppfattning och tals användning

Positionssystemet för tal i decimalform. Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Arbetssätt:

·       Gemensamma genomgångar med samtal och diskussioner

·       Eget arbete med att lösa rutinuppgifter i aritmetik

·       Problemlösning tillsammans med andra och på egen hand

 

Detta kommer att bedömas

·       Förståelsen av tal i decimalform, hur man läser och skriver dem, storleksordning av dem

·       Förmågan att beräkna enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare

·       Förmågan att lösa problem med tal i decimalform i de olika räknesätten

 

 

Kunskapskrav för dessa förmågor enligt LGR 11:

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till proble­mets karaktär.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­uppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

Bedömning sker med hjälp av diagnoser, bl a Diamant.
Medverkan vid gruppgenomgångar, samt förmåga att analysera och diskutera lösningar av tal och ”kluringar” bedöms också.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: