Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturv och teknik

Skapad 2018-08-24 06:56 i Kummingatans förskola 128-130 Fristående förskolor
Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi ingår i projektet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i Ludvika Kommun.
Förskola

Vi vill väcka barnens intressen för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar.

Innehåll

Var är vi ?Nuläge

Vi träffas, lär känna varandra, undersöker och planerar

 

 

 

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen i vardagen. Skapa lärtillfällen då vi lär tillsammans och av varandra.

 

 

Hur gör vi?

Metod - Vi träffas 2ggr i veckan då vi är inne och ute och gör olika experiment då barnen .får tillfällen att utforska.  

Vi dokumenterar genom anteckningar och i unikum 

 

 

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?.

Hur har arbetet varit? - 

Hur går vi vidare? -

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: