Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Ismerna". Din version av konsthistorian

Skapad 2018-08-24 09:16 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola 9 Bild
I den här uppgiften går vi tillbaka i konsthitorian. Steg ett är att hitta bland de olika konstnärerna och konstinriktningarna(ismerna). Detta gör du genom att hitta fakta och svara på korta frågor. Steg två är att välja en favorit-ism (konstinriktning) och skapa ett konstverk i akrylfärg som skulle kunna passa in i den inriktningen. Kanske inspireras du av Salvador dalís smältande klockor och målar en miljö, full av smältande bildäck? Kanske är det Picassos kubistiska krigsskildring Guernica som inspirerar dig till att måla publikhavet under en rockkonsert i kubistisk stil? Du bestämmer!

Innehåll

 

Uppgift: Ismerna – Din version av konsthistorian.

I den här uppgiften kommer vi titta närmare på de sju vanligast förekommande konstinriktningarna. Inriktningar inom konst kallas för ”ismer” eftersom namnen oftast slutar på -ism (tex. Surealism, kubism osv)

I den här uppgiften går vi tillbaka i konsthitorian. Steg ett är att hitta bland de olika konstnärerna och konstinriktningarna(ismerna). Detta gör du genom att hitta fakta och svara på korta frågor med google som hjälpmedel.

Steg två är att välja en favorit-ism (konstinriktning) och skapa ett konstverk i akrylfärg som skulle kunna passa in i den inriktningen. Kanske inspireras du av Salvador dalís smältande klockor och målar en miljö, full av smältande bildäck? Kanske är det Picassos kubistiska krigsskildring Guernica som inspirerar dig till att måla publikhavet under en rockkonsert i kubistisk stil? Du bestämmer!

 

Så här gör ni:

 

1. Svara på frågorna i uppgiften "självstudiefrågor-konsthistoria" som du tilldelats. Sista frågan är att välja en av ismerna, en konstnär ur den ismen och ett konstverk hen har skapat och berätta om detta. 

 

2. Utgå från den konstnär/det konstinritning du valde och fundera och planera för att skapa en egen bild som skulle passa inom din valda ism. Fundera över: 

 

 • Vad är typiskt för den ism du valt? finns det tex några färger, objekt eller annat som återkommer?
 • Hur målade konstnärerna inom din valda ism?
 • Vilket motiv skulle du vilja måla?
 • Hur ska du få ditt motiv att passa inom den ism du valt?

Skissa och planera noga, det underlättar hela ditt arbete. Glöm inte bort att dokumentera under arbetets gång!

Bilden ska du sedan måla med akrylfärg på målarduk. 

Ditt arbete kommer ställas ut. 

 

 

 

Syftet. I den här uppgiften tränar vi:

 

1.       Kunskaper om bildens funktion och användningsområden ur ett historiskt perspektiv

 

2.       Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer.

 

3.       Färdigheter i att framställa bilder med hjälp akrylfärg som material, måleri som teknik och ditt eget konstnärliga uttryckssätt

 

4.       Förmåga att visa upp och presentera ditt bildarbete.

 

5.       Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.(ismer)

 

 

 

Uppgifter

 • Kort text om ditt verk

 • Konsthistoria - frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  A
 • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  C
 • Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  E
 • I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  A
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
  Bil  A
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
  Bil  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: