Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap: Grundsärskolan: ht 2018 / vt 2019

Skapad 2018-08-24 09:26 i Munkedalsskolan Munkedal
Under våren kommer vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt inom ämnet HKK. Vi kommer även att samarbeta med ämnet idrott och hälsa, då vi kommer arbeta med kost, hälsa och livsstil.
Grundskola 4 – 6
Hem- och konsumentkunskap 2018/2019

Innehåll

Planering Hem- och konsumentkunskap

Grunder i Köket:

- Olika redskap och metoder för bakning och matlagning exempelvis sjuda, koka, steka.

- Hygien och förvaring av livsmedel (vart bör man förvara maten och varför, hur håller man en god hygien när man arbetar i köket osv)

- Mat med bra näring (matcirkeln, tallriksmodellen, hur kan maten fördelas under en dag)

Mat, måltider och hälsa:

- Fullkorn

- Frukt och grönt

- Kött

- Mejeriprodukter

- Fisk

Konsumtion och ekonomi:

- Jämförpriser (vad är ett jämförpris och hur kan man räkna ut skillnaden?)

- Jämställdhet (hur fördelas arbetet i hemmet)

- Reklam och information (skillnaden mellan reklam och information)

Miljö och livsstil:

- Laga mat på rester (hur kan man tänka ur ett ekonomiskt perspektiv)

- Vara klimatsmart (hur kan man tänka ur ett hälso-, ekonomiskt- och miljöperspektiv)

- Energisnåla tillagningsmetoder

- Återvinna, återanvända och minimera avfall

Vardag och fest

-Frukost

- Årets högtider (vilka högtider kan man fira och varför, vad äter man under dessa högtider?)

 

Eleverna har hkk lektion varannan vecka, 2 timmar/lektion. Vid varje lektionstillfälle arbetar de både praktiskt och teoretiskt. Det teoretiska arbetet är oftast kopplat till det praktiska vi ska göra i köket exempelvis när vi arbetar med Kött kommer de även få laga en kötträtt osv. 

Lektionerna i hkk kommer även att kopplas till Idrott och hälsa som jag också undervisar eleverna i och det är främst ur ett hälsoperspektiv vi kommer att arbeta och eleverna kommer även få dokumentera sin träning, sin kost och sömn osv utifrån ett hälsoperspektiv.

Metoder och Arbetssätt:

 • Filmvisning
 • Föreläsning
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete
 • Grupparbete
 • Läsa och skriva
 • Muntligt framförande
 • Arbetshäfte
 • Matlagning och bakning i köket
 • Praktiskt arbete/rörelse (kopplat till idrott och hälsa)
 • Praktiska hemuppgift (höstterminen)
 • Provtillfälle (Maj)

 

Bedömning:

Se bedömingsmatris

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6

Matriser

Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

Kunskapskraven för år 6.

E
C
A
,
Du kan medverka i att laga enkla måltider och andra uppgifter som hör ihop med måltiden. .
Du kan på ett delvis fungerande sätt laga enklare måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden.
Du kan på ett väl fungerande sätt laga enkla måltider och gör andra uppgifter som hör ihop med måltiden.
Du kan i arbetet medverka till att använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan i arbetet på ett delvis ändamålsenligt sätt använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan i arbetet på ett ändamålsenligt sätt använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter.
Du kan bidra till resonemang om samband mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Du kan föra enkla resonemang om samband mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Du kan föra välutvecklade resonemang om samband mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
.
Du kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Du kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Du kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och utvärdering av arbetsprocessen
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och utvärdering av arbetsprocessen
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och utvärdering av arbetsprocessen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: