Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarhet- från det enkla till det komplexa Havet/Stormen

Skapad 2018-08-24 09:42 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
En grovplanering utifrån hållbarhetsperspektiv
Förskola
Fokusområde för Tullmästarens förskola 2018-2019. Avdelning Havet/Stormen

Innehåll

 

 

Projektplan

Fokusområde: Hållbarhet – från det enkla till det komplexa

 

Syfte: Skapa demokratiska och delaktiga världsmedborgare som tar ansvar för såväl sin sociala omgivning med kompisar och familj men även miljön genom att återanvända, återbruka och källsortera. Öka barnens kroppsliga medvetenhet med rumsuppfattning, motorik, rörelse och kroppens olika funktioner.

 

Vilka läroplansmål ska projektet arbeta med:

 

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Mål: Nya begrepp och ord. Kroppens funktioner. Våga tala och agera inför grupp. Möta många olika material. Använda hela sin kropp. Känslor och identitet. Använda matematik och kroppen. Sammanfoga ämnen.  Mänskliga kroppen, dess funktioner, anatomi och utseende.

 

Projekt: Kroppen – inifrån och utifrån

 

Vad ska vi undersöka tillsammans med barnen i projektet: Hur ser min kropp ut? Hur ser andra kroppar ut? Hur fungerar min kropp? Vad finns i min kropp?

 

Undersökningsfas

Pedagogernas ställningstagande:

Vilka läroplansmål förhåller vi oss till på vår avdelning?

 - förståelsen för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhäller påverkar varandra

- förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Barngruppens utgångsläge:

Vilka förmågor skall barnen få möjlighet att utveckla?

Vilka erfarenheter har barngruppen av fokusområdet?

- Barnen arbetade med naturvetenskap och hållbarhet förra läsåret och mycket återvunnet material i lekar och skapande. Barnen har olika erfarenheter av skräp och natur. De vet att man inte får slänga skräp på gator eller i lekparken. De frågar ofta var de ska slänga sin frukt eller om de hittar något ute som de vill göra sig av med. Barnen har påbörjat "plogging" och gillar utmaningen i det. De springer och vill göra snabbt och hitta mycket. Arbetet med "Liten" tidigare har bidragit med att barnen lättare kan lösa sina och andras konflikter. De vill gärna trösta och stötta sina kompisar om de gjort sig illa eller är ledsen/arg av annan anledning. Vi pedagoger är mer i bakgrunden, där vi lyssnar in, ställer frågor och stöttar. Vi behöver mer sällan nu än förut gripa in i barnens konflikter. Vi upplever att barnen kan vår strategi med "stopp". Vi vill nu ta detta längre.  Vad har barnen för relation till de mindre "trevliga/lätta" känslorna? Hur kan vi öka barnens förståelse för att göra skillnad i ett samhälle? Hur är vi mot varandra, inte bara i familjen eller på förskolan? Hur bemöter vi människor på affären? Hur bemöter vi djuren i skogen? Hur får vi reda på hur någon annan mår? Kan man se det?

Vilka frågor är gruppen nyfikna på?

- De är nyfikna på olika känslouttryck, att gestikulera en känsla samt diskutera/reflektera över känslor och känslouttryck. De visar nyfikenhet inför att välja och välja bort. Hur säger jag att jag inte vill leka med en kompis utan att göra hen ledsen? Konflikthantering.

 

Undersökningsfas, följande frågor ska kunna besvaras efter undersökningsfasen:

 • Vilka erfarenheter och kunskaper tror vi att barnen har kring fokusområdet?
 • Vad har de för teorier, funderingar och frågor?
 • När tror vi att de utforskar och är i relation med vårt fokusområde?
 • Vilka mål i läroplanen förhåller vi oss till på vår förskola?
 • Hur kan vi arbeta normkritiskt och med interkulturell fördjupning med fokusområdet

 

Hur ska vi organisera undersökningsfasen för att få syn på ovanstående:

Planera vilka uppgifter/utmaningar vi ska erbjuda kopplat till fokusområdet

- se arbetssätt nedan

Vilka miljöer och material/stationer?

- se arbetssätt nedan

Hur organiserar vi vår tid, barnen och pedagogerna?

- vi har delat in gruppen i fyra mindre grupper då vi jobbar med projekt och uttryckssätt på förmiddagarna på tisdagar, onsdagar och torsdagar. På tisdagsförmiddagarna går vi på utflykt med två grupper för ett gemensamt uppdrag. På eftermiddagarna har barnen tid med lärplattan och de får turas om att producera, samarbeta och utmanas enskilt och tillsammans.

Vilka observationsunderlag/dokumentationsverktyg behöver vi?

- kortreflektioner

 

Ansvarsfördelning och vem gör vad:

 

Arbetssätt:

Vi vill med nedanstående uppgifter se även barnens förmågor och utmana dem i dessa.

 • Vem är jag? Jag, mina känslor och familjen.
 • Lika och olika- till exempel i familjer, som vi kopplar till Liten. Vart bor Liten? Bor Liten med någon?
 • Läsa Liten boken, material, gosedjur.
 • Bokprat med olika böcker, vi börjar med Liten. Efter boksamtalet bearbetar vi boken på olika sätt genom att spela in småfilmer, jobba med målning, lera, dans, musik och drama.  Dessa  bilder och reflektioner sätter vi sen upp på vår bokpratsvägg.
 • Har alla ett ställe att bo på hur är det med djuren? Snigel och snäcka? Hund, häst, älg och så vidare
 • Projektuppgift till alla barn som en del av undersökningsfasen "måla känslan"
 • Vi startar med samtal utifrån känslokorten och boken om "Liten"
 • Barnen får träffa "Liten"-dockorna, vilka känslor har de?
 • Kan barnen sortera "Liten"-dockorna utifrån känslouttryck?
 • Hur ser du ut när du är arg/ledsen/glad/rädd? Barnen får fotografera varandra och sig själva
 • Skapa känslor (dans, målning, lera, deg, duplo, rita, färglägga, musik)

Uppgifter

 • Hitta känslan

 • Dela känslan

 • Måla känslan

 • Liten - vad finns i kroppen?

 • Hitta din kompis

 • Pussla ihop din kropp

 • Vem är vem?

 • Sånger om kroppen

 • Motorik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: