Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 Ht-19

Skapad 2018-08-24 11:11 i Björndammens skola Partille
Pedagogisk planering för spanska i Enskede byskola ht-14/vt-15.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Spanska talas av ungefär en halv miljard människor i världen. Att lära sig spanska ger fantastiska möjligheter att resa och lära sig mer om andra länder och kulturer.

Under året kommer du att få grundläggande kunskaper i det spanska språket. Genom att läsa, lyssna och skriva på spanska utvecklas språket. Vi kommer att arbeta med läroboken "Colores" som utgångspunkt, och komplettera med annat material.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Var man talar spanska
 • Kultur i spansktalande länder
 • Uttal av spanska alfabetet
 • Hälsningsfraser
 • Siffror 0-100
 • Ord för familj, mat och dryck, djur, månader, årstider, vädret, klockan, skolan, byggnader, landskap, hus och möbler, handla och sport.
 • Vad man tycker om/ inte tycker om
 • Beskrivning av något/någon
 • Skriva kort om sig själv
 • Bygga meningar med nya glosor
 • Grammatik: 
  • substantiv
  • maskulint/feminint
  • singular/plural
  • bestämd form/obestämd form
  • grundläggande om verb i presens 
  • grundläggande om adjektiv

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar av lärare
 • Gemensam och enskild läsning av läroboken Colores 7
 • Övningar i Colores
 • Lyssning på talad spanska
 • Övning på Datorer (bland annat på Colores.se)
 • Läxor för träning av ord
 • Språklekar 
 • Skrivning om mig själv
 • Talövningar
 • Projekt och grupparbete

 

 OBS!

Läxor, uppgifter och övrig information mellan mig och eleverna kommer främst att ske via classroom. 

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • Hälsa på någon. 
 • Berätta om mig själv och min familj, skriftligt och muntligt.
 • Räkna till 100.
 • Säga vad jag tycker om och inte.
 • Beskriva någon eller något.
 • Förstå enkla instruktioner.
 • Bygga meningar med nya glosor.
 • Besvara och ställa frågor om sådant jag känner till.
Detta visar jag genom att:

 • Prata spanska och delta aktiv under lektionerna
 • Göra övningarna i boken Colores 7, samt webbövningar.
 • Delta aktivt i talövningar och lekar
 • Skriva och utveckla en text om dig och din familj

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Spanska 7-9

Påbörajt
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.Har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och ett visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Samtala
Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation.Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och till viss del sammanhängande .För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga frammställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.Dessutom kan eleven välja och använda sig av fl era olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kultur och realia
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: