Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2018-08-24 12:00 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
NO åk 6 avsnittet energi
Grundskola 6 Biologi Teknik Kemi Fysik
Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vilka olika energikällor finns det?Vad är skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi? Vad innebär växthuseffekten? Vad menas med hållbar utveckling? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med "Energi och hållbar utveckling" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till
 2. förstå vad energiprincipen innebär
 3. ge exempel på energikällor
 4. veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 5. förklara vad växthuseffekten, övergödning och försurning innebär
 6. vad hållbar utveckling innebär
 7. hur vi kan påverka vår förbrukning av naturresurser

Viktiga begrepp

 • hållbar utveckling
 • ekosystemtjänster
 • energikälla
 • förnybar - icke förnybar energi
 • energi (elektrisk, strålning, värme, läges, rörelse, kemisk)
 • energiprincipen
 • strålning, ledning, strömning
 • isolering
 • biologisk mångfald
 • resurser
 • kretslopp

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Materialet Energifallet

  http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/vad-ar-energi_4-6

 • Vi kommer läsa och diskutera texter från Gleerups läromedel i Biologi och Fysik
 • Diskutera i helklass och i mindre grupper för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.
 • Se filmer och diskutera innehållet.
 • Planera och genomföra undersökningar
 • Besöka Energiverkstaden i Helsingborg

Bedömning

Du får möjlighet att visa vad du lär dig genom att

 • Diskutera i mindre grupper
 • Vara aktiv vid gemensamma diskussioner 
 • Visa dina  förmågor och kunskaper i olika skriftliga uppgifter

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Energi och hållbar utveckling - fysik,kemi, teknik och biologi

E
C
A
Fysiken i naturen och samhället
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ekologisk hållbarhet
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tekniska lösningar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: