Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20:Matematik: Bedömningsstöd taluppfattning

Skapad 2018-08-24 13:09 i Åledsskolan Halmstad
Riktmärken för bedömning åk 3
Grundskola 3 – 6 Matematik
Detta är en sammanställning av de skriftliga delarna från skolverket bedömningsstöd i taluppfattning.

Innehåll

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik

Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 115
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007)
Eleven kan räkna nedåt från 28(stoppa vid 19).
Eleven räknar nedåt från 314 (stoppa vid 295)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-1000)
Eleven kan hoppa 5-hopp (0-50)
Eleven kan hoppa10-hopp (112-172)
Antalskonstans
Subitisering/Att se antal utan att räkna
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
Eleven vet vilket 10-tal som ligger närmast 59. Jag vet vilket 100-tal som är närmast 375? Jag vet vilket 1000-tal som är närmast 2089?
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
minskning/skillnad
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-20)
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-100)
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Eleven kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (20-100)
Uppdelning av tal
Eleven vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Hälften/dubbelt
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)
talens grannar
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300
Storleksordna tal
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-200
Dela upp tal
Beräkna
Addition
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
subtraktion
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
multiplikation
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
division
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
Positionerna
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal)
Bråk
Eleven kan beskriva och namnge en halv och en fjärdel.
Eleven kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion och multiplikation (använder likhetstecknet på ett fungerande sätt)
Problemlösning
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg.
Eleven kan lösa problemtuppgifter, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Mäta
tid
Eleven kan beräkna enkla tidsskillnader (hel, halv, kvartar)
Mäta
längd
Eleven förstår samband mellan meter och centimeter.
Mäta
massa
Eleven kan använda en balansvåg och förstår vikterna kg och g.
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (10-30, 50-70)
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje med 5- och 2-hopp
Mäta
volym
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym
Geometri
Eleven kan beskriva två och tredimensionella former; kub, rätblock, klot, kon, cylinder
Statistik
Eleven kan göra och avläsa stapeldiagram
Mönster
Eleven kan fortsätta en talföljd. ex. 3-hopp,
Eleven kan tolka och fortsätta en talföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: