Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan Del 2

Skapad 2018-08-24 14:27 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Genetik är läran om det biologiska arvet.
Grundskola 8 Biologi
I detta arbetsområde kommer vi studera människokroppen och dess uppbyggnad. Följande avsnitt kommer vi arbeta med: - Sinnesorgan, nervsystem, hjärna och hormoner.

Innehåll

Centralt innehåll

När vi arbetat med detta område ska du :

 • kunna redogöra för våra sinnen och deras uppgift
 • beskriva hur vår syn fungerar och hur ett öga är uppbyggt
 • beskriva hur vår hörsel fungerar och hur ett öra är uppbyggd
 • beskriva hur smak- och luktsinnet fungerar
 • beskriva hur nervsystemet är uppbyggt
 • beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen
 • beskriva hur en reflex fungerar
 • redogöra för hjärnans olika delar
 • beskriva hur hjärnan är organiserad med olika centra
 • förklara vad ett hormon är
 • redogöra för vilka organ som tillverkar hormoner
 • redogöra för vilka funktioner i din kropp som styrs av hormoner

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi arbetar utifrån följande kapitel i boken Biologi direkt:

 • kapitel 3: Människan samt genomföra övningar, se på film samt ha olika diskussioner i både grupp och helklass.

Veckoplanering från vecka 34-38

V34 Syn

 

V35 Syn, hörsel, smak och lukt (läxförhör vecka 36 på syn och hörsel)

 

V36 Nervsystemet

 

V37 Hjärna

 

V38 Hormoner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: