👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens kunskapsträd

Skapad 2018-08-24 14:55 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Barnens kunskapsträd på Stora Körsbäret

Innehåll

Projekt

Barnens kunskapsträd på Stora Körsbäret

Nuläge

Barnen har målat i snön ute på gården med vattenfärger. Barnen började då utifrån deras intresse måla på en gren som blåst ner i stormen. Då vi såg barnens intresse för skapande, målande och deras eget initiativ att måla trädet så fångade vi deras intresse och bestämde att vi skulle flytta in trädet i verksamheten. Vi har också tittat på de mål i läroplanen vi måste arbeta mera med och då växte tanken om att utgå från trädet och dess grenar som ett kunskapsträd.

Hur

Trädet har fått flyttat in i verksamheten och barnen ska få måla klart trädet. Utifrån barnens intressen så kommer barnen fylla grenarna med olika aktiviteter och bilder som barnen visat intresse för. Vi kommer börja med att skapa händer i olika färger då barnen visat stort intresse för färger. Sedan kommer barnen få göra kompishjärtan, hur man är en bra kompis kopplat till värdegrunden.  Vi kommer även prata om och skapa fåglar till trädet, och då vi även kommer koppla till vår uteverksamhet och besök i skogen. Då vi även kommer göra uppgifter i skogen och vi kommer leta efter fågelbilder och sortera. Under projektets gång så kommer vi samtala med barnen och prata om nya ord och dokumentera våra upptäckter, vilket även ger barnen ett nyanserat språk. Det kommer då bli en värdegrundsgren, en skapande gren, en naturvetenskapsgren, matematik och språkgren. Barnens egen gren utifrån barns inflytande.

Syfte

Vi erbjuder barnen en lärorik miljö där vi kopplar olika målområden och aktiviteter till trädet, så vi ser hur kunskapen växer fram då vi fyller grenarna med bilder och barnens skapande, och dokumentationer.

När

Vår terminen 2019

Vilka är med

Alla barnen på Stora Körsbäret

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016