Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 9

Skapad 2018-08-24 15:05 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Fria val av arbete utifrån kunskaper och tekniker

Innehåll

Du har i uppdrag att ta fram en produkt från egna idéer, bilder eller saker du sett. Du kan även leta i böcker och inspirationsmaterial som finns i salen, på internet. Du gör en skiss som du senare eller direkt omvandlar till en ritning. Därefter kapar du längderna du behöver och gör de sammansättningar du skall använda dig av. Under arbetets gång samtalar vi med varandra och jag hjälper dig när du så behöver. När din produkt är färdig skall du göra en dokumentation. Dokumentationen skall innehålla de kopplingar till läroplanen.

 

Jag bedömer dina kunskaper under lektionerna när jag ser hur du arbetar, när  du och jag samtalar, när du bedömer resultatet på arbetet. Din dokumentation kommer att vara mycket viktig för där får du med egna ord beskriva ditt arbete från idé till färdigt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: