Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogska planerning 7-9

Skapad 2018-08-24 16:48 i Enheten för flerspråkighet Ale
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogiska planering 7-9

Innehåll

 

Under läsåret gång kommer vi att jobba med  följande arbetsområde

 •  
 •  Översättning av lätt texter från svenska till kurdiska
 • Grammatik meningsbyggnad, subjekt och predikat.
 • Skriva om dig själv.
 • Fördjupa sina kunskaper om språket upp byggnad därigenom utveckla sin tvåspråkighet
 • Tema mänskliga rättigheter.
 • Demokrati, jämställdhet
 • Diskussioner om samhället, integration, ungdomskultur,
 • Kurdiska litteratur och pose
 • kurdiska kvinnliga författare, kändisar .
 • Kurdiska hög tider t.e.x. Newroz.
 • Geografi, historia och ursprungskultur- vanor och seder
 • Fortsättning och fördjupning av grammatik.

       

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets bemedvetn om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

 

Arbetssätt:

 • läsning av olika texter. egen läsning och högläsning
 • Översätt  mänskliga rättigheter  tex från svenska till kurdiska språket.
 • Grammatik -skrivregler och stavningsregler
 • Muntliga  övningen i par eller i grupp
 • Språkbruk  i olika situationer
 • läsförståelse - för hörförståelse, frågor på texten.
 • Film tillämpning i undervisning
 • Eleven ska bekantas med kultur och samhälle, skillnader och likheter.

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Din förmåga  att tala och kommunicera på kurdiska språket.
 • Din användning av ordförrådet.
 • Din förmåga att förstå när modersmålet talas.
 • Din förmåga att skriva på kurdiska.
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.
 • Att ha kunskap  om  kultur och samhälle.
 • Din förmåga att sammafatt textens innehåll.
 • Din förmåga att använde grammatiks regler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och                         
 • Ml Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Matriser

  Ml
  Modersmåls bedömningsmatriser åk  7-9                   
   
    F Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
  Läsa med flyt
   
   
  Eleven kan läsa olika texter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak** fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Eleven kan läsa olika texter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Eleven kan läsa olika texter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt**, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Läsförståelse
   
   
  Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
  Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
  Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
  Tolka & resonera om budskap
   
   
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra **utvecklade och relativt** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas** mellan raderna i olika verk.
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra **utvecklade och relativt** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.

  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

    F Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
  Skriva texter
   
   
  Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med **begripligt** innehåll och **viss** språklig variation med en **i huvudsak** fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med **relativt tydligt** innehåll och **relativt god** språklig variation med en **i huvudsak** fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med **tydligt** innehåll och **god** språklig variation med en **i huvudsak** fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Beskrivningar & berättarstruktur
   
   
  Texterna kännetecknas av **enkla** beskrivningar och **enkel** berättarstruktur.
  Texterna kännetecknas av **utvecklade** beskrivningar och **utvecklad** berättarstruktur.
  Texterna kännetecknas av **välutvecklade** beskrivningar och **välutvecklad** berättarstruktur.
  Anpassa innehåll & språk
   
   
  Eleven anpassar på ett **enkelt** sätt sina texters innehåll och språk så att de **i huvudsak** fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Eleven anpassar på ett **utvecklat** sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar **relativt väl** i de situationer som skrivandet avser.
  Eleven anpassar på ett **välutvecklat** sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar **väl** i de situationer som skrivandet avser.
  Resonera om modersmål & svenska
   
   
  Genom att på ett **i huvudsak** fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra **enkla** och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Genom att på ett **relativt väl** fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Genom att på ett **väl** fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra **välutvecklat och väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Samtala & diskutera
   
   
  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett **enkelt** sätt.
  Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett **utvecklat** sätt.
  Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett **välutvecklat** sätt.
  Fråga & framföra åsikter
   
   
  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med **enkla** och **till viss** del underbyggda argument på ett sätt som **till viss del** för samtalen och diskussionerna framåt.
  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och underbyggda** argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt**.
  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt** och **fördjupar eller breddar dem**.
  Muntliga redogörelser
   
   
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **viss** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **relativt god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

  Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

    F Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
  Resonera med anknytning till modersmålet
   
   
  Eleven kan föra **enkla** och till viss del** underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Eleven kan föra **utvecklade** och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Eleven kan föra **välutvecklade** och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

  Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

    F Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
  Jämföra med Sverige & dra slutsatser
   
   
  Eleven gör då **enkla** jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar **enkla och till viss del** underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Eleven gör då **utvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar **utvecklade och underbyggda **slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Eleven gör då **välutvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar **välutvecklade och väl underbyggda** slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
   
  Stäng
   

  Hjälp för denna sida rån jämförelser me svenska förhållande

 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: