Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué tiempo hace?

Skapad 2018-08-25 12:32 i Ytterbyskolan Kungälv
Under tre veckors period kommer vi att jobba med temat “El tiempo”. Genom att jobba med den här uppgiften kommer du att lära dig olika spanska utryck för att beskriva vädret samt kunna ge en väderrapport.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vet man inte vad man ska prata om kan man alltid prata om vädret! I det här området kommer du att få lära dig att prata väder på Spanska!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du kommer att utveckla förmågan att
• Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
• Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
• Lära dig att använda och förstå uttryck som behandlar vädret och väderleksrapporter

Undervisningens innehåll: Vad?

Öva upp förmågan att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att göra sig förstådda.

Undervisningens innehåll: Hur?

• Genomgång där du/ni lär er formuleringar och fraser om väder.
• Beskrivning av vädret utifrån olika bilder, årstider m.m
• Fylla i vädersymboler på en karta och prata om dem

Stoff

 • Årstider
 • Månader
 • Vädersträck
 • Geografiord
 • Temperaturer 
 • Verb som används att uttrycka väder - hacer, estar 


  Läsförståelse: Läsa och förstå ord sammanhang som behandlar vädret. Hörförståelse: Lyssna på en spansk väderprognos. Skriftligt produktion: Skriva en presentation om vädret i Spanien. Muntligt: Redovisa muntligt över hur vädret ser ut i ett spansktalande land. 

Kunskapskrav

Formulera sig i skrift.  Uttal. Läsförståelse

Bedömning

Dina insatser och delaktighet under lektionerna är mycket viktiga. Du kommer att genomföra både ett skriftligt manus och ett muntligt föredrag  Du kommer att få berätta om vädret i ett  eget valt spansktalande land. Till din hjälp har du en karta, ellen en bild du ritat. I ditt föredrag skall du ta upp temperaturen, hur vädret är (sol, regn, snö, blåst, etc.), väderstrecken samt användning av rätt verb.
Riktlinjer: Följande punkter måste vara med i presentationerna: • 30s-1 min långt muntligt föredrag • En skriftligt manus • Redovisa med hjälp av en karta • Nämna temperatur • Använda sig av verben i rätt form (t.ex. hace sol, está nublado). Ni spelar in er presentation och lämnar in i google classroom  Bedömningen sker i enlighet med matriserna: 

Matriser

M2
El tiempo 2018

Presentera-uttal
 • M2  A 9
I väderpresentationen uttalas många ord fel, vilket stör begripligheten.
I väderpresentationen uttalas en del ord fel, vilket stör begripligheten. Uttalet påverkas mycket av svenskan
I väderpresentationen uttalas enstaka ord fel, vilket inte stör begripligheten Uttalet påverkas något av svenskan.
Väderpresentationen uttalas i stort sett korrekt Uttalet ligger nära målspråkets.
Presentera -flyt
 • M2  A 9
Presentationen har många långa pauser, stannar ofta upp och ord tappas
Presentationen har några långa pauser, stannar upp någon gång
i presentationen tvekas det vid enstaka tillfällen men kommer snabbt in i flyt igen
Presentationen har bra flyt med naturliga pauser.
Fyllighet i presentation
 • M2  A 9
Någon del i området är med i presentationen
Några delar ifrån området är med i presentationen enstaka ord och fraser vi arbetat med.
Flera delar ifrån området är med i presentationen som är ganska fyllig med de ord och fraser vi arbetat med.
Alla delar ifrån området är med i presentationen som är fyllig med de ord och fraser vi arbetat med.
Förstå och uppfatta tal
 • M2  A 9
Uppfattar enstaka ord och fraser men inte det övergripande
Uppfattar det övergripande när när någon talar om vädret
Uppfattar helheten och några detaljer när du lyssnar på någon som talar om vädret
Uppfattar helheten och alla detaljer när du lyssnar på någon som talar om vädret
Tydlighet i skrift
Meningsbyggnad och enkel grammatik
 • M2  A 9
Innehåller några ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
texten är enkel och begriplig med fraser och meningar trots en del språkliga fel.
Texten är enkel och och till stor del korrekt.
Du formulerar dig enkelt tydligt och med inga eller enstaka fel
Fyllighet i text
Ordförråd
 • M2  A 9
få ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
flera ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
många ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
stort ordförråd -ord och uttryck inom de områden vi arbetat med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: