Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen om hösten

Skapad 2018-08-25 12:49 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om naturen i närområdet på hösten
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Bild Svenska

Innehåll

Naturen om hösten.

Mål

Du ska lära dig årets olika årstider.

Du ska känna igen och kunna beskriva naturen under de olika årstiderna.

Du ska lära dig om äpplet och äpplets delar.

Du ska lära dig om trädets olika delar. 

Du ska kunna beskriva hur ett träd förändras under de olika årstiderna.

Du ska lära dig känna igen djur i närområdet.

Du ska lära dig om hur djuren anpassar sig till höst och vinter.

Du ska tillsammans med en kamrat skriva en faktatext om ett djur.

Du ska lära dig att rita faktabilder och skriva faktaord eller meningar som passar till.

 

 

Arbetssätt

 • Vi ska titta på olika träd, lövträd och barrträd.
 • Vi ska undersöka äpplen och äppleträd och se hur de förändras under året.
 • Vi ska undersöka äpplen och dess delar samt jämföra skillnader och likheter med andra frukter och grönsaker genom att titta, smaka, lukta och känna.
 • Vi ska baka äpplepaj av de äpplen som vi plockar från trädet.
 • Vi ska prata om och jämföra olika djur i närområdet och deras anpassning till årstiderna.
 • Vi kommer att rita, måla, skriva, se filmer, läsa böcker, göra undersökningar och fotografera.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan:

 • årets olika årstider.
 • beskriva naturen under de olika årstiderna
 • äpplet och trädets olika delar
 • beskriva hur ett träd förändras under de olika årstiderna.
 • känna igen några djur i närområdet.
 • något om hur djuren anpassar sig till de olika årstiderna.
 • skriva en faktatext.
 • skriva faktaord och meningar till bilder 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: