Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2018-08-25 16:05 i Frösakullsskolan Halmstad
Tematiskt arbete
Grundskola 5 Svenska Geografi
Tänk dig att du likt en fågel kunde sväva högt och spana ner över marken. Hur ser Europa ut, som är vår del av världen? Europa har vatten åt alla håll utom åt öster. Flera långa bergskedjor reser sig som taggiga drakryggar ur marken. Från bergen rinner många breda floder ut mot haven. Här finns också gröna skogar, men framförallt stora vida slätter med bördig jord. Under en period arbetar vi med tema Europa. I detta arbetsområde ingår ämnena svenska och geografi.

Innehåll

De stora frågorna

 • Vilka är Europas olika tillgångar, var finns de och vad används de till?

 • Var i Europa bor de flesta människorna och varför just här?

 • Har Europa alltid sett ut som det gör idag,  kommer Europa att se ut likadant i framtiden?

Analysförmågan: Du undersöker och beskriver samband mellan människa, samhälle och natur. Du beskriver hur detta förändrats från förr till nu.

Du visar på skillnader och likheter mellan länder när det gäller naturlandskap, klimat, statsskick och energiförsörjning.

Du ger förslag på val och prioriteringar vi människor kan göra för en hållbar utveckling i Europa.

 

Kommunikativa förmågan: Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktig fakta som handlar om Europa.

 

Förmågan att hantera information: Du visar att du förstår kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du hittar information på t ex kartor, i diagram eller i läroboken samt väljer den källa som fungerar bäst för tillfället.

 

Den begreppsliga förmågan: Du använder geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med Europa att göra.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • hjälp av stödstrukturer under arbetets gång
 • en inblick i hur det är att leva i olika delar av Europa.
 • kännedom om olika länder, regioner, orter, öar, vatten och berg i Europa.
 • använda kartan
 • använda oilka slags källor som t.ex olika web-sidor, faktaböcker.
 • träna dig i att jämföra olika länder med Sverige för att se likeheter och skillnader.
 • kännedom om några begrepp in geografi.
 • träna dig att ta ut relevant fakta från böcker och andra källor.
 • skiva faktatexter.
 • delta i genomgångar och diskussioner.
 • träna på att göra stödanteckningar till genomgångar.
 • se film bl.a. Geografens testamente - Europa.
 • läsa boken "Fröken Europa" och arbeta med tillhörande frågor till texten.
 • fördjupa dig enskilt eller i par ett Europeiska land som redovisas för kamrater och föräldrar m fl. under en Europakväll i februari.

Bedömning av målen

Efter avslutat Europa-arbete ska du kunna:

 • nämna och peka ut minst 10 länder och dess huvudstäder i Europa förutom Norden på en karta.
 • peka ut minst 3 hav som Svarta havet, Atlanten och Medelhavet
 • peka ut minst 3 floder
 • peka ut minst 3 bergskedjor
 • berätta om hur man lever i olika delar av Europa.
 • beskriva några av Europas naturtyper och klimat.
 • nämna några sevärdheter i Europa.
 • skriva en faktatext/reseskildring  med struktur om ett europeiskt land.
 • jämföra det valda landet med Sverige i din faktatext/reseskildring.
 • några geografiska begrepp så som t.ex. klimat, monarki, glesbygd, sevärdheter m.m.
 • analysera skönlitterär text
 • redovisa ditt valda land under en Europakväll.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: