Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi klass 4 Den levande planeten

Skapad 2018-08-25 20:31 i Främbyskolan Falun
Arbetet bygger på kapitlet Den levande planeten och Allting börjar med solen i boken Puls Biologi Naturen
Grundskola 4 Biologi
Ett arbete om den levande planeten vi bor och lever på! Natur, växter, djur, ekostystem, näringskedjor och kretslop.

Innehåll

Lgr 11

Arbetets innehåll:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och samtal, se på film, läsa texter i grundboken och arbeta med frågor och faktameningar till texterna som handlar om följande:

- Naturen ser olika ut.
- Naturens mönster i Sverige och världen.
- Ekosystem
- I naturen går allt runt.
- Den värdefulla mångfalden
- Människan - en del av naturen

Det här ska du kunna berätta om:

 • Varför naturen ser olika ut i olika delar av Sverige och världen
 • Några olika sorters natur som finns i Sverige och världen
 • Vad ett ekosystem, näringskedja och kretslop är
 • Hur allt i naturen hänger ihop och går runt i ett kretslopp
 • Människans roll i naturen

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner
 • Din kunskap om biologiska samband
 • Hur du använder dig av biologins begrepp i samtal och skrift för att förklara biologiska samband i naturen
 • Biologiprov på viktiga beggrepp som tillhör arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi klass 4 Den levande planeten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
information från olika källor
Eleven är på väg men har ej ännu uppnått kunskapskraven.
Du kan söka naturvetenskaplig informatorn från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan söka naturvetenskaplig informatorn från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan söka naturvetenskaplig informatorn från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Naturvetenskaplig information
Du kan använda naturvetenskaplig informatorn i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig informatorn i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig informatorn i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
undersökning
text och bild
Eleven är på väg men har ej ännu uppnått kunskapskraven.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Baskunskaper och begrepp
Eleven är på väg men har ej ännu uppnått kunskapskraven.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Ekologiska samband
Djurs, växters och andra organismers liv. Ekologiska samband Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning.
Eleven är på väg men har ej ännu uppnått kunskapskraven.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv med hur ekologin fungerar.
Livets utveckling
Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas
Eleven är på väg men har ej ännu uppnått kunskapskraven.
Du kan berätta om livets utveckling, du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling, du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling, du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: