Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1 - Vad skall jag välja

Skapad 2018-08-25 21:10 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Naturkunskap
I vardagen ställs vi ofta inför olika val, men vi är nog inte alltid medvetna om på vilket sätt våra val i vardagen har ett samband med viktiga globala framtidsfrågor. Detta är vad detta moment skall handla om. Genom att använda kunskaper i naturvetenskap skall du kritiskt granska och värdera några aktuella samhällsfrågor för att kunna ta ställning. Vi kommer också att titta lite på klimatpolitiken inför valet 2018.

Innehåll

Moment 1 - vad skall du välja?

Frågeställningar:

 • Hur mycket vatten ska mat få kosta?
 • Är våra resor och transporter hållbara?
 • Vem behöver en tropisk regnskog?
 • Kan östersjön bli friskare?
 • Hur påverkas miljön av all plast vi använder?

Mål

Målet med denna uppgift är att utveckla förmågan att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ i frågor om miljö och hållbar utveckling. Ni skall även utveckla era kunskaper i olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Inledning

I vardagen ställs vi ofta inför olika val, men vi är nog inte alltid medvetna om på vilket sätt våra val i vardagen har ett samband med viktiga globala framtidsfrågor. Frågorna ofta kontroversiella och kräver därför ett ställningstagande.

I detta projekt ska ni fördjupa er i ett område som rör hållbara val. Ni ska ta reda på fakta, identifiera existerande problem men framför allt fokusera på vilka lösningar och möjligheter som finns. 

Momentet består av tre delar, ett grupparbete, tvärgruppsredovisning och enskild skrivuppgift.

Grupparbete

Hela basgruppen kommer arbeta med samma frågeställning, men ni delar upp er i två grupper för att få ett mer lätthanterligt grupparbete med tre personer i varje grupp. Tillsammans i gruppen tar ni fram fakta gör i ordning en presentation som ni skall presentera för era vänner i tvärgrupper. Det gäller att alla i gruppen har tillgång till arbetet så gruppen kan arbeta även om en person saknas i gruppen. 

Tvärgruppsredovisning

När ni är klara med grupparbetet är ni nu experter inom er fråga. Ni kommer att delas in i tvärgrupper där ni redovisar och lär era klasskamrater. Det kommer att vara sex stycken tvärgrupper med fem stycken personer i varje grupp. Basgruppen delas alltså i sex grupper, så alla kommer att redovisa. Jag kommer att gå runt lite i grupperna och lyssna. Er powerpoint kommer att lämnas in här i Unikum och jag kommer att ge ungefärlig lite feedback på den (även om jag inte hunnit lyssna på alla grupper).

Enskild skrivuppgift

Den enskilda skrivuppgiften är en fortsättning på tidigare arbete. Efter att ni fått mer insikt i de olika frågorna väljer ni en där ni själva skriver en argumenterande text i denna fråga. Det går också att välja en helt ny frågeställning men behöver förankras med mig först. Den enskilda uppgiften kommer att presenteras mer ingående under uppgifter framöver.

 

Översiktlig lektionsplanering: 

Momentet består av 10 lektioner. Powerpoints kommer att komma upp i lärloggen allt eftersom. 

 

Lektion 1: Introduktion

Lektion 2: Presentation av momentet översiktligt. Påbörja grupparbetet.

Lektion 3. Grupparbete

Lektion 4. Genomgång: Vetenskapligt arbetssätt. Fortsättning grupparbete.

Lektion 5: Genomgång: Vetenskapligt arbetssätt. Fortsättning grupparbete.

Lektion 6: Tvärgruppsredovisning + val av enskild uppgift. Genomgång av betygskriterier och hur vi källhänvisar på ekonomiprogrammet.

Lektion 7: Genomgång. Arbeta med enskild uppgift.

Lektion 8: Genomgång. Arbeta med enskild uppgift.

Lektion 9: Genomgång. Arbeta med enskild uppgift.

Lektion 10: Genomgång. Arbeta med enskild uppgift. 

 

Efter momentet är klart kommer vi att genomföra en laboration. Mer om detta kommer framöver.

 

Lycka till!

Uppgifter

 • Inlämning laboration 1

 • Laborationsrapport inlämning

 • Grupparbete

 • Vad skall jag välja? Enskild uppgift, NAK

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: