Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min kropp

Skapad 2018-08-25 21:59 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Bild Idrott och hälsa Svenska Teknik Naturorienterande ämnen Musik
Vi använder vår kropp varje dag, på olika sätt. Nu ska vi lära oss om vår kropp och ta reda på hur vi kan ta hand om oss själva så att vi mår bra.

Innehåll

Varje dag använder vi kroppen, vi andas och tänker, äter och rör på oss och det är viktigt att vi lär oss hur vi på bästa sätt tar hand om vår kropp.

Syfte:

 • Vad våra olika kroppsdelar heter och hur de fungerar.
 • Vad som händer med maten som vi äter.
 • Hur våra sinnen fungerar.
 • Vilka tekniska hjälpmedel människan kan använda.
 • Hur vi tar hand om vår kropp på ett bra sätt.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta både i liten grupp och individuellt.

 • Undersöka vad vi redan vet om kroppen.
 • Läsa och se i faktaböcker tillsammans.
 • Göra experiment/undersökningar med vår kropp.
 • Se på film.
 • Sjunga rörelsesånger om kroppen.
 • Rita av vår kropp och våra kroppsdelar.
 • Undersöka vilka tekniska lösningar man kan använda för att underlätta för kroppen tex hörselkåpor.
 • Vi får besök av skolsköterskan som lär oss att ta hand om småsår på kroppen. 
 • Vi får besök av tandsköterskan som lär oss hur vi ska ta hand om våra tänder.
 • Vi kommer få besök av Helsingborgs räddningstjänst - ambulansen.
 • Genom vår utepedagogik ska du få arbeta med kroppens delar och rörelse praktiskt i naturen.
 • Dokumentera våra kunskaper i vårt temahäfte.
 • Tillverka en egen kropp utav kartong.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma att du kan:

 • Namnge något/några kroppsdelar och sinnen.
 • Namnge ett inre organ och berätta hur det fungerar.
 • Ge något/några exempel på hur du kan ta hand om din kropp så att den mår bra.
 • Att du kan ge något exempel på hur teknik kan hjälpa/förstärka kroppens funktioner.
 • Att du kan medverka/delta i samtal, med stöd av bilder och tecken om kroppen, tillsammans med dina kamrater.
 • Att du kan medverka i att framställa bilder och göra din dokumentation.
 • Att du kan larmnumret 112.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel rulla, hoppa och balansera. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-3
 • Sång och spel i olika former.
  Mu  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-3
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

NO Sv Tk Mu Bl IDH
Jag och min kropp

Matris för temat Kroppen

Det här är du på väg att kunna:
Det här kan du:
Mål:
- Du ska kunna peka på några av dina kroppsdelar. - Du ska med viss hjälp kunna känna igen och peka på några av skelettets delar. - Du ska med viss hjälp benämna, peka och förstå vad kroppens olika organ har för funktioner. - Du ska med viss hjälp kunna förklara ett nytt ord, begrepp eller symbol (för t.ex. sjukvård). - Du ska med viss hjälp kunna förstå samband mellan ljud och bokstav. - Du ska med viss hjälp börja använda något ordbehandlingsprogram i läsplattan. - Du ska med viss hjälp kunna bidra till vår diskussion om vikten av god kost, motion och sömn. - Du ska viss hjälp kunna larmnumret (genom att peka på mun, näsa och ögon).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: