Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap Sverige

Skapad 2018-08-25 22:35 i Tegelbruksskolan Falun
Bygger på boken Puls Geografi Sverige, Natur och Kultur
Grundskola 4 Geografi
Hur hittar man på en karta? Hur ser det ut i Sverige? Vi dyker in i Atlasen och utforskar vårt land.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, se på film, läsa texter i grundboken och arbeta med frågor till texterna, samt jobba i grupp. Vi kommer att jobba med:

 • hur kartor ritades förr i tiden och hur de görs i dag
 • vad man kan visa med olika kartor
 • vad skala, karttecken och färger på kartor betyder
 • de fyra väderstrecken
 • hur man kan hitta en plats på en karta genom att använda sig av registret i kartboken
 • hur Sveriges natur- och kulturlandskap ser ut.
 • vilka naturtillgångar som finns i Sverige.
 • Sveriges indelning i Götaland, Svealand och Norrland samt i län och landskap.
 • Sveriges namngeografi samt lite om grannländerna.
 • grupparbete om Sveriges landskap - varje grupp väljer ett landskap.

Det här ska du kunna:

 • berätta om vad skala, olika karttecken och färger på kartan betyder.
 • hitta på en karta med hjälp av väderstrecken.
 • hitta en given plats på kartan med hjälp av kartbokens register.
 • känna till vilka naturtillgångar som finns i Sverige.
 • känna till hur Sveriges natur- och kulturlandskap ser ut.
 • Sveriges indelning i Götaland, Svealand och Norrland samt i län och landskap.
 • Sveriges namngeografi samt lite om grannländerna.

Bedömning:

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kartkunskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hitta i kartboken
Jag kan med lite hjälp hitta platser i kartboken genom att slå upp dem i registret. Jag har viss koll på kartans tecken, färger och skala.
Jag kan hitta platser i kartboken genom att slå upp dem i registret. Jag har ganska bra koll på kartans tecken, färger och skala.
Jag hittar med säkerhet platser i kartboken genom att slå upp dem i registret. Jag har mycket bra koll på kartans tecken, färger och skala.
Klimat- och naturtyper
Jag känner till något om Sveriges olika klimat- och naturtyper.
Jag är ganska säker på Sveriges olika klimat- och naturtyper.
Jag är säker på Sveriges olika klimat- och naturtyper.
Väderstreck
Jag kan de fyra väderstrecken och kan med hjälp använda dem.
Jag kan de fyra väderstrecken och förstår i stort sett hur jag ska använda dem.
Jag kan de fyra väderstrecken och är säker på hur jag ska använda dem.
Naturtillgångar
Jag känner till några naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till naturtillgångarna i Sverige och var de finns.
Jag känner till naturtillgångarna i Sverige, var de finns och vad man tillverkar av dem.
Sveriges landskap
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland samt i olika landskap och kan namnge några av dem.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland samt i olika landskap och kan namnge några och placera ut dem på en karta.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland samt i olika landskap och kan namnge de flesta och placera ut dem på en karta.
Namngeografi
Jag kan namn och läge på några av Sveriges största städer, sjöar och berg. Jag kan namnge Sveriges grannländer.
Jag kan namn och läge på flera av Sveriges största städer, sjöar och berg. Jag kan namnge Sveriges grannländer och huvudstäder.
Jag kan namn och läge på många av Sveriges största städer, sjöar och berg. Jag kan namnge Sveriges grannländer och huvudstäder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: