Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau kap 1-2

Skapad 2018-08-26 09:00 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
När du lär dig ett nytt språk är det viktigt att du vågar använda dig av det och att du vågar säga fel. Det du säger behöver inte alltid vara helt rätt för att andra ska förstå vad du menar. Du lär dig av dina misstag. Under det här arbetsområdet kommer du att jobba med kapitel 1 -och 2 i textboken. Du kommer bland annat att få presentera dig själv och andra, lära dig Tysklands förbundsländer, att prata om en ort, en stad eller ett land och fakta om Österrike. Parallellt med detta kommer vi att jobba med grammatik.

Innehåll

När?

Under v. 35 - 43 jobbar vi med kapitel 1 - 2: "In Klasse 8" och " Endlich Österreich" i textboken.

 

Arbetsgång

Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på olika texter från vår gemensamma textbok Genau. Till detta finns övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi kommer dessutom att ha grammatikgenomgångar och tala om språkliga svårigheter.

  1. v. 35-39 arbetar vi med text 1A - 1D
  2. v. 40-43 arbetar vi med text 2A - 2D

 

Syfte (Lgr11)

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Vi arbetar med de här uppgifterna för att du ska kunna:

¤ presentera dig själv och andra

¤ Tysklands förbundsländer

¤ fakta om Österrike

¤ prata om en ort, en stad eller ett land

¤ uttrycket "es gibt" och den bestämda artikeln i ackusativ (direkt objekt).

 

Läxa

Texten med tillhörande glosor

Uttryck och fraser

Repetera grammatik som vi jobbar med.

 

Du bedöms i:

¤ engagemang på lektionerna

¤ muntliga redovisningar

¤ hörövningar och läsförståelse

¤ skriftliga inlämningar/läxförhör.

 

Skriftligt prov på onsdag 23/10 (v. 43)

 

Läxdag: fredag                   

Matriser

M2
Genau kap. 1-2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
skriva
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
tala
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
höra
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Du visar att du kan förstå det helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: